Conseils en agriculture bio et optimisation des rendements

Conseils en agriculture bio et optimisation des rendements

Inona no antony mety tsy mampahomby ny fambolena izay ataonao
Mba tianao vé raha ahita fahombiazana foana ianao @fambolena izay ataonao
Mb tianao koa vé raha isanandro ianao tia ihinana vokatra ara pahasalamana sy bio natoraly
Indro ameko anao anio NY tsiambaratelo ny fahombiazana,ankoatra ny rano masomboly sy fikarakarana NY voly dia ny zezika no aina iray lehibe iakinan fambolena
Tsy zezika rehetra anefa dia mety @toetany sy toedrandro ary voly ,fa mila mahay misafidy ny zezika mamaly ny filan tany sy voly @vanimpotoana rehetra ianao
Hamaly ny hetaheta anao @zany ny rano jezika bio Nutriplant organic plus fertilizer
Zezika feno ireo karazana otrikaina rehetra ilain voly ,mamaly ny filan tany sy voly @fotoana rehetra
Tsy manimba tany fa mampalonaka ny tany NY fampiasana azy matetika
Maro NY tombotsoa azo @fampiasana azy : manatsara ny kalitao sy quantité ny vokatra
Miaro NY voly @hain tany hatsika ary ireo bibikely mpanimba ny voly
Manamora fitomboan voly : fakany raviny tahony felany ary voany
Mamerina ny tany ho lasa natiora indray
Kely no ampiasaina dia mavita betsaka ,1litre mavita 1hectara moyen 3hectara maximum ,rehefa mividy azy enao dia omenay fiche teknika momba fampiasana azy
Eto tananarivo misy anay afaka manao livraison ,afaka madefa any faritra raha any no misy anao azo antoka tsara zahay
Tsara toga dia miatso NY laharana etsy ambany izay vonona hividy azy
CONT : 0332505134
+5

Tontolo Maitso Mavana

Les commentaires sont fermés.