Catégorie dans produit de santé

Raha apetraka ny sakafo: fiovana masomboly sy tandrovy

Groupe Pharmatek
16 hours ago
Salama e
, ireto misy torohevitra arahina raha sanatria tratran’ny fanapoizinana ara-tsakafo ianao :
Misotroa rano betsaka
Manantona mpitsabo.
Ireto avy ireo karazana sakafo tokony hoaninao mba hanamora ny fandevonan-kanina:
ovy, vary fotsy
, akondro
, trondro
, ary paty
Ary fadio ny mihinana sakafo na zava-pisotro mamy, matavy, ary misy alkola sy café
Tandrovy mandrakariva ny fahasalamanao ary ampahafantaro ihany koa ny hafa
#Santé #Intoxication_alimentaire #BienÊtre #maladie #Prévention #pharmatek_meditek #l_accès_à_la_santé_pour_tous

Pourquoi les Chinois mêlent-ils miel et citron pour la vue floue?

Mon carnet de santé DR added a new video from June 20 at 2:48 PM.
June 20 at 2:48 PM
Pourquoi les Chinois avertissent-ils les personnes ayant une vision floue de mélanger du miel avec du citron ?
Crédit : Poivre créatif