Catégorie dans Recettes santé

Idée collation protéines pour petit-déj nutritif

21 hours ago
Idée collation protéines !?
Sa ptit déj ?? Mety daholo
Isany sakafo végétal be protéines sy manana profil ana acide aminé mifanaraka amin’ny vatan’olom-belona ny soja
Mety manahirana kely ny mihinana azy atao laoka noho ny tsirony somary hafahafa
Ka atoroko fika hafa ianao ary eh
Cookies
salé sucré
Andrahoina ho masaka ny soja (tonga dia asina sira izay hitiavan-tsika azy), ritina mba tsy hahavery ny tsirony.
Rehefa masaka dia potehina ho lasa toy ny pâte-na mofo ( atao mifotetaka), ampiana farine na maizena mba hahazo pate somary madity kokoa ( izany hoe tsy be rano be fa somary maimaina kely)
Endasina amin’izay avy eo
Rehefa masaka vao rarahana siramamy
Mazotoa ary eh
#StepBySteph
#kotrana_ao_an_trano

Découvrez de délicieuses recettes pour un appétit comblé

Bon appétit

Raha apetraka ny sakafo: fiovana masomboly sy tandrovy

Groupe Pharmatek
16 hours ago
Salama e
, ireto misy torohevitra arahina raha sanatria tratran’ny fanapoizinana ara-tsakafo ianao :
Misotroa rano betsaka
Manantona mpitsabo.
Ireto avy ireo karazana sakafo tokony hoaninao mba hanamora ny fandevonan-kanina:
ovy, vary fotsy
, akondro
, trondro
, ary paty
Ary fadio ny mihinana sakafo na zava-pisotro mamy, matavy, ary misy alkola sy café
Tandrovy mandrakariva ny fahasalamanao ary ampahafantaro ihany koa ny hafa
#Santé #Intoxication_alimentaire #BienÊtre #maladie #Prévention #pharmatek_meditek #l_accès_à_la_santé_pour_tous

Recette savoureuse de poulet sauce aux ananas

Anana mifangaro natao sauce

Pourquoi les Chinois mêlent-ils miel et citron pour la vue floue?

Mon carnet de santé DR added a new video from June 20 at 2:48 PM.
June 20 at 2:48 PM
Pourquoi les Chinois avertissent-ils les personnes ayant une vision floue de mélanger du miel avec du citron ?
Crédit : Poivre créatif

Découvrez les Mystères du Cholestérole et de la Santé

Medical & health
Send message
Vatana Salama
8 hours ago
#CHOLESTEROLE
Ny #CHOLESTEROLE dia menaka izay vokarin’ny ATY
NY ASANY
Manampy amin’ny famoronana ny cellules membranes sy hormones sasany ary ny vitamine D .
MISY KARAZANY FIRY ARY NY CHOLESTEROLE???
Misy karazny 2 ny cholesterole izay vokarin aty
#LDL
#HDL
……………………..zany hoe :……………………
#LDL ( Low density lipoproteins) na cholesterole ratsy izay tsy ilain’ny vatana.
#HDL (High density lipoproteins) io cholesterol ilain’ny vatana.
Raha betsaka loatra io cholesterole ratsy , tsy ilain’ny vatana io #LDL dia manentsina ny lalan-drà izy io indrindra ny lalan-drà any amin’ny #FO
Tsara ny manambara sy manamafy eto fa hoe ny olona mihoatran #20_taona dia tokony hijery na manao analyse io cholesterole io satria izy io dia mamono mangina raha tsy efa grave vo hita
Efa manana tosi-dra ambony na misy olana am’ny #FO na hoe tapaka lalan-drà any amin’ny #Atidoha vao hita hoe manana tahan’ny #cholesterole_Ambony ilay olona.
INONA ARY NY FOMBA HAMANTARANA FA MIAKATRA NY TAHAN’NY CHOLESTROLE IZAY TSY ILAIN’NY VATANA NA LDL???
Miakatra ny tosi-drà
Marary amin’ny tratra ohatran misy manindrona izay
Kendakenda
Maloiloy
Mahatsiaro Reraka izay
Sempotsempotra ihany koa
Volivoly amin’ny tongotra na an’ny amin’ny tanana
INONA NO ANTONY MAHATONGA NY TAHAN’NY CHOLESTEROLE LDL MIAKATRA???
Efa nanaranaka ( hereditaire)
Diabete
Hypothiroidie
Tsy fanaovana sport na tsy fampiasana vatana
Fifohana sigara
Fihinanana paraky
Aretin voa (Rein)
Rehefa tsy voatsabo ny cholesterole ambony dia mitarika
Fahafatesana
Aretina #AVC ( fahatapahan lalan-drà any amin’ny Atidoha)
Tosi- drà Ambony ary tsy mety stable
Fahapotehin’ny voa.
Afaka mandefa mp na miantso avy hatrany raha LIANA IANAO fa manana fanafody tena Natoraly isika tompoko
Bio pharma Antananarivo : Androndra ampamatanana
Tél : 038 51 697 30

Nouveau Projet Investit pour l’Avenir

a day ago
Rano sy taretra singany iray(1) monja dia hanavotra ny fambolenao amin’ny aretina samihafa
Na vary na katsaka na voninkazo na legioma sns dia mety misy maro ny mpamboly no sahirana noho ny aretina manimba ny famokarana…
Ataovy veloma eto kosa izany, raha mampiasa ity adigasy omeko ity ianao
—————————————
1. Makà rano sahabo ho 5 litatra eo ho eo ary hampangotraho hangotraka
2. Alaivo ny taretra singany iray mbola maitso lehibe ka tetiteteho madinika
3. Rehefa mangotraka ny rano dia arotsaho ao ny taretra voatetika ka avelao hilona mandritra ny 30minitra
4. Farany, rehefa vita izay dia tatavano amin’izay ka andraso hangatsiaka, dia azonao hanondrahana ny voly avy hatrany
FOMBA FAMPIASA AZY
– Ny maraindraina na ny harivariva no hanafafazana ny fanafody, mba tsy ho amin’ny andro mafana be
– Kendrena mba tsy ho akaiky avy orana
– Atao manaraka ny rivotra ny fanondrahana azy mba handena ny voly tsara
DIA MAHOMBIAZA FINARITRA E
Azonao zarazaraina raha mety mahasoa a. Eto amin’ny Pejy, hizaranay zava-baovao maro be hatrany hifampizarana fandrosoana e
Sary fanehoana, tafiaraka ny akama
Mpampiofana/
– Malagasy Mandroso
Mpiaramiasa//
– Tranombarotra LIDA Anosibe
– Radio Haja

Recettes saines et délicieuses à base de tahini

Tena tsara hoan’ny fahasalamana ny Tahini:
Manala ny tavy ratsy amin’ny vatana
Sources de bonne graisse: tsara hoan’ny fahasalaman’ny fontsika
Mampikoriana tsara ny lalan-drà
Betsaka protéine,calcium, magnésium,fer,zinc
Manampy amin’ny fihenan’ny vatana
Ahoana ny azo ampiasàna azy:
Hosorana amin’ny mofo maraina
Hoanina miaraka amin’ny vary
Atao anaty sauce vinaigrette
Hoanina miaraka amin’ny voankazo izay tiantsika toy ny akondro sy avocat
Afaka jifainao eny amin’ny magasin anay Ferme Aina Ambohidahy ampitan’ny St Michel Amparibe vavahady ambony
Shop Liantsoa,Jumbo Score Madagascar , ShopU
#tahini #Superfood #HealthyFood #sesame #anticholesterol #bonnegraisse #petitdejeuner #FermeAina
Ferme Aina
Health/beauty
Send message