Bien-être naturel: Voa-mbotavo pour une santé renforcée

Bien-être naturel: Voa-mbotavo pour une santé renforcée

Tombotsoa azo avy amin’ny fihinanana azy
Anti oxidant
Miady amin’ny homamiadana, miaro amin’ny homamiadana
Manala ny fanaintainan ny vanintaolana
Mahasalama ny prostate sy ny vessie, miaro amin’ny aretina homamiadana ny prostate, tsara ho an ny olona marary ny prostate
Be magnesium, mety amin’ny olona mampiasa saina sy mianatra be
Tsara ho an ny atidoha ary mampatsilo saina
Tsara ho an ny fo sy lalandrà
Mandamina tahana siramamy, tsara ho an’ny diabetique
Manampy ny famokarana sperm sy mahatsara ny qualité-any
Be fibre
Manampy amin’ny torimaso
Be protéine
Manala menaka ratsy (cholestérol, triglyceride) tsy ilain’ny vatana
Misoraka ny aretim-po
Mampatanjaka anticorps
Manampy ny vehivavy amin ny syndromes pré-ménopause
Mahatsara hoditra sy maso
Tsara hoan’ny olona mikotrana
N’y fahasalamana no voalohan-karena sy zava-dehibe indrindra koa andao ary ho karakaraina ny vatana mba ho vatana salama sy tomady hatrany
Ary dia atolotra anao ny voa-mbotavo(complement nutrutionnel ) vokatra natoraly 100% efa voafatina sy voakarakara azo antoka tsara satria tsy misy fangarony hafa .afaka miaraka amin’ny fanafody rehetra natao hitsabona sy hisorohana aretina maro
VOKATRA NATORALY EFA VITA SEDRA SY HANDRANA HATRANY ANDAFY NY FAMPIASANA AZY
ary efa maro be ireo mapiasa azy sy ny nahita vokatra taminazy
✓ non scientifiques cucurbitacées
EFA VITA KARAKARA SY VOAFATINA TSARA
Afaka hoanin-ny sokajy n’y olona rehetra
PRIX :15000ar =>150g
: 25000ar => 250g
Contact:0324763654,0339230770
Livraison :Tana /province
Aza adino mandefa ny toerana sy numero telephone anao tompoko

Luc Fruits & légumes

Les commentaires sont fermés.