Ahatsiarovana ny anaranao amin’ny mampiavaka anao

Ahatsiarovana ny anaranao amin’ny mampiavaka anao

a day ago
Samy manana ny mampiavaka azy daholo isika rehetra amin’ny alalan’ny anarana
Matoa io ny anaranao dia misy hevitra fonosiny izay ao anatiny indrindra fa isika Malagasy no alaina ohatra voalohany
Iza ny anarana fiantsoana anao ?
Mirehareha ve ianao amin’izany anaranao izany?…mifanaraka amin’ny anaranao ihany koa ve ny toetranao?
isika rehetra ihany dia afaka mamaly an’izany
Perso : Ny ahy izao Sedera, hazo Sarobidy izany ao anaty baiboly, hazo mafy be ihany koa.

Maman'i Gaëlle

Les commentaires sont fermés.