3 hours ago Rano sy taretra singany iray(1) monja dia hanavotra ny fambolenao amin’ny aretina samihafa Na vary na katsaka na voninkazo na legioma sns dia mety misy maro ny mpamboly no sahirana noho ny aretina manimba ny famokarana… Ataovy veloma eto kos

3 hours ago Rano sy taretra singany iray(1) monja dia hanavotra ny fambolenao amin’ny aretina samihafa Na vary na katsaka na voninkazo na legioma sns dia mety misy maro ny mpamboly no sahirana noho ny aretina manimba ny famokarana… Ataovy veloma eto kos

3 hours ago
Rano sy taretra singany iray(1) monja dia hanavotra ny fambolenao amin’ny aretina samihafa
Na vary na katsaka na voninkazo na legioma sns dia mety misy maro ny mpamboly no sahirana noho ny aretina manimba ny famokarana…
Ataovy veloma eto kosa izany, raha mampiasa ity adigasy omeko ity ianao
—————————————
1. Makà rano sahabo ho 5 litatra eo ho eo ary hampangotraho hangotraka
2. Alaivo ny taretra singany iray mbola maitso lehibe ka tetiteteho madinika
3. Rehefa mangotraka ny rano dia arotsaho ao ny taretra voatetika ka avelao hilona mandritra ny 30minitra
4. Farany, rehefa vita izay dia tatavano amin’izay ka andraso hangatsiaka, dia azonao hanondrahana ny voly avy hatrany
FOMBA FAMPIASA AZY
– Ny maraindraina na ny harivariva no hanafafazana ny fanafody, mba tsy ho amin’ny andro mafana be
– Kendrena mba tsy ho akaiky avy orana
– Atao manaraka ny rivotra ny fanondrahana azy mba handena ny voly tsara
DIA MAHOMBIAZA FINARITRA E
Azonao zarazaraina raha mety mahasoa a. Eto amin’ny Pejy, hizaranay zava-baovao maro be hatrany hifampizarana fandrosoana e
Sary fanehoana, tafiaraka ny akama
Mpampiofana/
– Malagasy Mandroso
Mpiaramiasa//
– Tranombarotra LIDA Anosibe
– Radio Haja

Fiofanana Malagasy Mandroso

Les commentaires sont fermés.