Admin fotoana tokony ifohazanao izao, manasa anao hamaky hatramin’ny farany aloha fotoana =vola fahalalàna =vola asa= vola TSARA FOANA NY MANOVO FAHALALANA mifanandrify izay sehatra tianao ho atao eo amin’ny fiananao … Ohatra : fiompiana ve no tianao at

Admin fotoana tokony ifohazanao izao, manasa anao hamaky hatramin’ny farany aloha fotoana =vola fahalalàna =vola asa= vola TSARA FOANA NY MANOVO FAHALALANA mifanandrify izay sehatra tianao ho atao eo amin’ny fiananao … Ohatra : fiompiana ve no tianao at

Admin
fotoana tokony ifohazanao izao, manasa anao hamaky hatramin’ny farany aloha
fotoana =vola
fahalalàna =vola
asa= vola
TSARA FOANA NY MANOVO FAHALALANA mifanandrify izay sehatra tianao ho atao eo amin’ny fiananao …
Ohatra : fiompiana ve no tianao atao , miofàna !!
Miofàna hoy aho mba tsy ho anjambany izany fiompianao izany ka tsy ho itanao izay tena marina ….
Ahoana no ahazoana vola amin’ny resaka fiompiana? Mikaroa hevitra andro aman’alina fa anampy anao !!
Sahia manomboka zao dia zao, …
Ny #TEFINIS_FARM
dia manome tolotra tsara ho anao hatrany
+Boky torolalana momban’ny fiompiana akoho gasy nohatsaraina
sy fiompiana poulet de chair
+tsy torolalana fotsiny fa ny fampiofanana sur terrain mintsy no narafitra ao anatiny io boky io…zan oe mitovy amin’ny niofana ihany ianao raha manaraka azy hatramin’ny farany
IRETO AVY NO TOMBOTSOA RAHA MIVIDY IZANY BOKY IZANY IANAO
mahafehy ny fiompiana
afaka omenay toro-lalana ianao raha anangana ny orin’asa kelinao ho ara-dalàna ara-panjakana( izany hoe raha te ahazo NiF / Stat )
afaka mivarotra ny boky azonao aminay ianao saingy tsy maintsy miresaka aminay aloha
omenay fiofanana momban’ny fivarotana zavatra eto am facebook na ( varotra en ligne ianao) bonus bonus
raha te- hanao fiompiana mahomby hanànana fidiram-bola maharitra ary ianao
soraty ao amin’ny kaomantaira na hafatra miafina ny hoe #liana fiompiana
sarany tokana #4000AR
Manasa anao hiditra mp raha liana amin’izanny ianao ,

Tefinis Farm

Les commentaires sont fermés.