Andao ndray hiaraka hamarana ny herinandro ato amin’ny bookafé isika . Pizza indray no ho proposenay aminareo androany à partir ny 16.000ar dia mahazo sady matsiro be tsy misy otran’izany. Aza adino ary fa misokatra ho anareo hatramin’ny 8 ora alina iza

Andao ndray hiaraka hamarana ny herinandro ato amin’ny bookafé isika . Pizza indray no ho proposenay aminareo androany à partir ny 16.000ar dia mahazo sady matsiro be tsy misy otran’izany. Aza adino ary fa misokatra ho anareo hatramin’ny 8 ora alina iza

Andao ndray hiaraka hamarana ny herinandro ato amin’ny bookafé isika .
Pizza indray no ho proposenay aminareo androany à partir ny 16.000ar dia mahazo sady matsiro be tsy misy otran’izany.
Aza adino ary fa misokatra ho anareo hatramin’ny 8 ora alina izahay anio an!
Afaka manao reservation table sy manao commande ianareo ary izahay ihany koa dia afaka manao livraison ho anareo.
#Boookafé #restaurant #pizza
+261 32 05 231 15
Enceinte Mikoja Ampasapito

Monicah

Les commentaires sont fermés.