Araraoty machine fanotoana provandy s’y koba prix 4millions fmg efa misy moteur 220v mahatoto taolana, akorandrika, tourteau, katsaka, vovontrondro,sns afaka reglena toerana 67ha sud afaka testena 0349950450 mandefa Faritra zakan’ny panneau solaire s’y gr

Araraoty machine fanotoana provandy s’y koba prix 4millions fmg efa misy moteur 220v mahatoto taolana, akorandrika, tourteau, katsaka, vovontrondro,sns afaka reglena toerana 67ha sud afaka testena 0349950450 mandefa Faritra zakan’ny panneau solaire s’y gr

Araraoty machine fanotoana provandy s’y koba prix 4millions fmg efa misy moteur 220v mahatoto taolana, akorandrika, tourteau, katsaka, vovontrondro,sns afaka reglena toerana 67ha sud afaka testena 0349950450 mandefa Faritra zakan’ny panneau solaire s’y groupe kely

Safidy Ny Aina Andrianarivo

Les commentaires sont fermés.