As Fleur Bleue FIOFANANA tsara sady mora hoantsika eto Antananarivo sy Antsirabe Daty: zoma24 na sabotsy 25 novembre 2023 amin’izay andro mampalalaka anao. Toerana: √ ANTANANARIVO : eto Ankadimbahoaka ampita andrefan’ny CEMENTIS mitsofoka avy

As Fleur Bleue FIOFANANA tsara sady mora hoantsika eto Antananarivo sy Antsirabe Daty: zoma24 na sabotsy 25 novembre 2023 amin’izay andro mampalalaka anao. Toerana: √ ANTANANARIVO : eto Ankadimbahoaka ampita andrefan’ny CEMENTIS mitsofoka avy

As Fleur Bleue
FIOFANANA tsara sady mora hoantsika eto Antananarivo sy Antsirabe
Daty: zoma24 na sabotsy 25 novembre 2023 amin’izay andro mampalalaka anao.
Toerana:
√ ANTANANARIVO : eto Ankadimbahoaka ampita andrefan’ny CEMENTIS mitsofoka avy eo amin’ny PLANÈTE manaraka ny lalana pavé
√ ANTSIRABE: eto amin’ny Les Fioretti Andranonahoatra akaikin’ny hôpital Marokana
8h30: fromage 1:
Fanamboarana Fromage au citron, dur,fondu,crème fraîche ary beurre
10h30: fromage 2:
Fromage raitra: gouda, camembert, mozzarella
1h00: yaourt isankarazany, yaourt à boire
2h30: glace isankarazany sy esquimaux au chocolat
Izahay no miantoka ny ingrédients ary maimaimpoana ny dégustation
Ny fiompiana manarapenitra kosa dia:
8h30:
kisoa vazaha atavizina 4 volana
10h30:
kisoa gasy atavizina 5 volana
1h00:
akoho gasy nohatsaraina ahazoana taranaka 100 isan-taona.
2h30:
omby vavy be ronono afaka mamokatra ronono 30-40l isan’andro
Hisy boky zaraina maimaimpoana
Sarany:
2 alina ariary fotsiny isaky ny andiampiofanana raha aloanao transfert mialoha amin’ny 0341591925 fa miakatra ho 3 alina mandritra ny fiofanana.
Aorian’ny fiofanana dia afaka miasa avy hatrany ianao satria iantohany tanteraka ny ahaizanao azy. Hotolorana attestation izay mila izany
Misorata anarana malaky sao tara indray amin’ity!
Filankevitra:
0341591925
0331966730
« Izay tia fiofanana tsy maintsy mivoatra »

SN Laetitia

Les commentaires sont fermés.