Betsaka no manontany hoe inona no maha samihafa an’ilay poudre de sésame noir sy poudre de sésame blanc Misy aza mihevitra fa sésame nodorana ilay sésame noir .Ireto nomahasamihafa azy ary: POUDRE DE SÉSAME NOIR: Vahaolana amin’ny fampiakarana ny hery sy

Betsaka no manontany hoe inona no maha samihafa an’ilay poudre de sésame noir sy poudre de sésame blanc Misy aza mihevitra fa sésame nodorana ilay sésame noir .Ireto nomahasamihafa azy ary: POUDRE DE SÉSAME NOIR: Vahaolana amin’ny fampiakarana ny hery sy

Betsaka no manontany hoe inona no maha samihafa an’ilay poudre de sésame noir sy poudre de sésame blanc
Misy aza mihevitra fa sésame nodorana ilay sésame noir
.Ireto nomahasamihafa azy ary:
POUDRE DE SÉSAME NOIR:
Vahaolana amin’ny fampiakarana ny hery sy fiadiana amin’ny harerahana satria sakafo betsaka FER
Miaro amin’ny cancer satria betsaka antioxydants
Mampihena ny fihitsanam-bolo be sy ny volo fotsy ihany koa
Manala strèss ary manatsara ny torimaso
POUDRE DE SÉSAME BLANC:
Manampy amin’ny fitaidiana
Manatsara ny fiasan’ny atidoha
Manamafy ny taolana rehetra amin’ny vatana satria betsaka calcium
Tsara ho an’ny olona spamophile
Fampisa azy: ampiharahina amin’ny ronono na dithé na yaourt na salade de fruit na cruidités
Afaka jifaina eny amin’ny grande surface rehetra na eny amin’ny magasin FERME AINA Ambohidahy
#memoire #CALCIUM #antioxidant #superfood #sesamenoir #brainfood #spasmophilie #magnesium #Sesame

Ferme Aina

Les commentaires sont fermés.