FANTARO NY FOMBA MALAGASY MOMBA NY FIZARANA HENA AMIN’NY AKOHO AMAM-BORONA Ilaina ny mamerina azy ity, mba hahalalana ny fomba fizarana azy: eo ampihinana azy dia efa samy manana ny anjarany ny tsirairay anaty ankohonana araka ny kolotsaina mampiavaka ant

FANTARO NY FOMBA MALAGASY MOMBA NY FIZARANA HENA AMIN’NY AKOHO AMAM-BORONA Ilaina ny mamerina azy ity, mba hahalalana ny fomba fizarana azy: eo ampihinana azy dia efa samy manana ny anjarany ny tsirairay anaty ankohonana araka ny kolotsaina mampiavaka ant

FANTARO NY FOMBA MALAGASY MOMBA NY FIZARANA HENA AMIN’NY AKOHO AMAM-BORONA
Ilaina ny mamerina azy ity, mba hahalalana ny fomba fizarana azy: eo ampihinana azy dia efa samy manana ny anjarany ny tsirairay anaty ankohonana araka ny kolotsaina mampiavaka antsika:
Ny #ATINY sy ny #TAOVANY dia an’ny tompon’ny akoho amam-borona. « Ny tompony tsy mangaka atiny » hoy ny fitenenana.
Ny #LOHANY an’ny tovolahy, hazoto hitady sy hiasa izy.
Ny #ELANY an’ny tovovavy, hikopakelatra hahazo tokantrano mendrika.
Ny #FENY an’ny zaza vao mianatra mamindra, mba hijoro haingana izy.
Ny #VODINY an’ny zokiolona ho mariky ny sedra lalovana amin’ny fiainana izay ny lehibe no efa mahazaka izany.
Zarao ho an’ny hafa

Les commentaires sont fermés.