Fantatrao ve ny atao hoe kijavo ??? Tena ilaina ny kijavo na coco mbola tsy matoy amidy sy azo jifaina eny antsena ireny. Tena manampy be izy ireny ary mahasolo sakafo mihintsy iny ranon’ny coco sotroina iny ho an’olona marary tsy afaka misakafo na tsy ma

Fantatrao ve ny atao hoe kijavo ??? Tena ilaina ny kijavo na coco mbola tsy matoy amidy sy azo jifaina eny antsena ireny. Tena manampy be izy ireny ary mahasolo sakafo mihintsy iny ranon’ny coco sotroina iny ho an’olona marary tsy afaka misakafo na tsy ma

Fantatrao ve ny atao hoe kijavo ???
Tena ilaina ny kijavo na coco mbola tsy matoy amidy sy azo jifaina eny antsena ireny.
Tena manampy be izy ireny ary mahasolo sakafo mihintsy iny ranon’ny coco sotroina iny ho an’olona marary tsy afaka misakafo na tsy mazoto hisakafo dia ampy tsara hahasolo ny sakafo sy manome hery azy iny fa omeo azy. Na zaza na olon-behibe dia mety avokoa.
Raha olona mivalana ihany koa ka very hery sy rano betsaka dia tokony homena azy io fa mampiverina ny heriny sy mitazona azy hatanjaka io.
Manampy anao hanana hery io ary mitazona anao hatanjaka na dia tsy salama aza na misakafo ianao na tsia.
Aza hadino ary manomboka eto fa tena tsara izy ireny ary manampy sy manavotra. Tsy sarotra hita ary afaka vidina isanandro.
Zarazarao amin’ny namana sy tapaka rehetra ary ity fomba tsotra ity fa mety hanavitra aina nefa tsy sarotra. Misaotra indrindra mizara dia mirary soa tompoko
Aza hadino hatrany manaraka ny page-tsika raha tehahazo zavan-tsoa sy mahaliana isanandro ianao
Kitiho ilay soratra mangakely ery ambony indrindra
Lydia Tsiafera Gasy

Lydia Tsiafera Gasy de Madagascar

Les commentaires sont fermés.