Ho anao ity, Boky pdf complet torôlalana momban’ny fiompiana Trondro nohatsaraina. Fiompiana trondro : Amin’ny DOBO An_tanety, amin’ny toerana voafetra ( Pisciculture hors sol ). Amin’ny TANIMBARY. Amin’ny DOBO MITSINGEVANA ( Pisciculture flottant ). Ny

Ho anao ity, Boky pdf complet torôlalana momban’ny fiompiana Trondro nohatsaraina. Fiompiana trondro : Amin’ny DOBO An_tanety, amin’ny toerana voafetra ( Pisciculture hors sol ). Amin’ny TANIMBARY. Amin’ny DOBO MITSINGEVANA ( Pisciculture flottant ). Ny

Ho anao ity,
Boky pdf complet torôlalana momban’ny fiompiana Trondro nohatsaraina.
Fiompiana trondro :
Amin’ny DOBO An_tanety, amin’ny toerana voafetra ( Pisciculture hors sol ).
Amin’ny TANIMBARY.
Amin’ny DOBO MITSINGEVANA ( Pisciculture flottant ).
Ny mahakasika ny fiveloman’ny trondro anaty rano sy ny momban’ny sakafon’ny trondro ary ny famokarana zana_trondro.
Remarque :
Efa azo atao tsara ny miompy trondro amin’ny terrasse, an_tokotany, andavarangana, sns …
Ka noho izany afaka ataonao asa fivelomana na koa Vadin’asa ny fiompiana trondro tompoko.
Complet tsara ny boky afehezanao miompy azy tsara.
Raha mahaliana anao izany dia ito soraty eo amin’ny commentaire hoe « LIANA » ary aza hadino ny mandefa message amiko hoe « LIANA »

Andry Jude

Les commentaires sont fermés.