Ho an’ireo tsy naharaka momba an’i Ninia Donia. Voalohany aloha dia mirary fiononana ho an’ireo havany sy ireo ao Nosy-Be. Deraiko manokana ny fahasahiany nijoro tamin’ny heviny hiarovana izay heveriny fa rariny sy hitsiny, eny fa na dia nitondra azy am-

Ho an’ireo tsy naharaka momba an’i Ninia Donia. Voalohany aloha dia mirary fiononana ho an’ireo havany sy ireo ao Nosy-Be. Deraiko manokana ny fahasahiany nijoro tamin’ny heviny hiarovana izay heveriny fa rariny sy hitsiny, eny fa na dia nitondra azy am-

Ho an’ireo tsy naharaka momba an’i Ninia Donia.
Voalohany aloha dia mirary fiononana ho an’ireo havany sy ireo ao Nosy-Be. Deraiko manokana ny fahasahiany nijoro tamin’ny heviny hiarovana izay heveriny fa rariny sy hitsiny, eny fa na dia nitondra azy am-pigadrana aza izany ary nifarana tamin’ny famoizana ny ainy.
Mampalahelo ny zava-nitranga ary mampametraka fanontaniana ?
Inona marina moa no antony nampigadra azy ? Ny tena niadiany dia ny resaka fakana tany tsy ara-dalàna tany Nosy Be
Tamin’izany izy no nolazaina fa mitarika ny olona hikomy. Tao anatin’ny niampangana azy koa ny resaka « diffamation ».
Nigadra 6 volana izy ary tokony hivoaka tamin’ny desambra fa avy eo niverina am-ponja satria nolazaina fa namory dahalo
Dia narary izy ary nila « évacuation sanitaire » fa tsy nanome alalana ny avy aty amin’ny fanjakana foibe. Navela harary mafy tao am-ponja izy ary efa tena narary mafy izao no namoy ny ainy teo am-pitondrana azy tany Antsiranana.
Ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta avy any Avaratra. Misy filoha lefitry ny Antenimierampirenena izay avy any Avaratra, izay olom-be ao amin’ny Antoko IRD. Ny tapany Avaratry ny Nosy iny no anisan’ny be mpifidy ny kandida n°3. Ireo rehetra ireo dia afaka nandray andraikitra teo anatrehan’ny nahazo an’i Ninie Donia.
Tamin’ny volana Aogositra no nahitantsika ny mpanakanto Wawa nandohalika
nangataka famotsorana an’i Ninie Donia. Dia nampanantena ny filoha Rajoelina hoe hamoaka azy fa tsy nisy tohiny.
Mbola tsaroantsika moa ireo Gros bras izay niditra am-ponja fa ny ampitso ihany dia navoaka

Saïdyh Aalyah

Les commentaires sont fermés.