ho antsika lay nangataka we mba andefa 1kg omena antsik aza ny fahafaha -po mandef 1kg prix :50000ar monja Manandrama de ho hitanao