IZAY Manan-Tsira MAHAY Mahandro Faly miarahaba ny rehetra! PATY SY TOTOKENA SAOSY Manasa e! Tsy niova ny nanaovako azy : Endasina atao mendimendy ny totokena. Arotsaka ny tongolobe voatetika madinika sy ny tongolo gasy voatoto. Asiana sira sy dipoavatra

IZAY Manan-Tsira MAHAY Mahandro Faly miarahaba ny rehetra! PATY SY TOTOKENA SAOSY Manasa e! Tsy niova ny nanaovako azy : Endasina atao mendimendy ny totokena. Arotsaka ny tongolobe voatetika madinika sy ny tongolo gasy voatoto. Asiana sira sy dipoavatra

IZAY Manan-Tsira MAHAY Mahandro
Faly miarahaba ny rehetra!
PATY SY TOTOKENA SAOSY
Manasa e!
Tsy niova ny nanaovako azy :
Endasina atao mendimendy ny totokena.
Arotsaka ny tongolobe voatetika madinika sy ny tongolo gasy voatoto. Asiana sira sy dipoavatra.
Asiana saosy tômaty (vita an-trano vao maika tsara)
Ampiana dità (thym) sy laurier – Vao maika tsara raha manana herbes de Provence.
Asiana rano mandifotra azy dia avela miketrika eo ambony afo malefaka mandra-paharidritra azy.
Masahina anaty rano mangotraka ny paty. Ny ahy tsy asiako sira intsony. Efa ampy ny ao anaty totokena.
Tsihifina dia arotsaka ao anaty totokena ary ampiana rano avy nampangotrahina ny paty eran’ny tasy.
Averina ambony afo maherihery dia aroina tsara.
Rehefa tonga amin’ny mahafa-po ny harihitry ny saosy dia vita!!!!
Rehefa tsy eo ambony afo intsony vao asiana ravi-maitso manitra. Persily ny teto.
Maka fy foana
Mazotoa homana àry tompokolahy sy tompokovavy!

IZAY Manan-Tsira MAHAY Mahandro

Les commentaires sont fermés.