ʬɸʬ Jënnïifër ʬɸʬ hosted a Piano Music Master tournament. Noraisinay ny mombamomba anao tompon’ny sary, ary voatsapaka fa #anisan’ireo nahazo #loka #ianao tamin’ny #fifaninanana teto amin’ny #fikambanana ary ny #lokanao dia #vola 1.000.000 (1tapitrisa) ar

ʬɸʬ Jënnïifër ʬɸʬ hosted a Piano Music Master tournament. Noraisinay ny mombamomba anao tompon’ny sary, ary voatsapaka fa #anisan’ireo nahazo #loka #ianao tamin’ny #fifaninanana teto amin’ny #fikambanana ary ny #lokanao dia #vola 1.000.000 (1tapitrisa) ar

ʬɸʬ Jënnïifër ʬɸʬ hosted a Piano Music Master tournament.
Noraisinay ny mombamomba anao tompon’ny sary, ary voatsapaka fa #anisan’ireo nahazo #loka #ianao tamin’ny #fifaninanana teto amin’ny #fikambanana ary ny #lokanao dia #vola 1.000.000 (1tapitrisa) ar, saingy mba #ahazoanao io loka io dia misy ny dingana farany ho anao mba ho porofo fa tsy miandry homena fotsiny ianao fa manana fahavononana, dia ny #fizarana amin’ny vondrona 15(#partagena anaty #groupe 15), ary mandefa fangatahana namana amin’ny kaontiko ianao mba hifandraisanay aminao ao amin’ny fandaharanay (Ajoutena ho #amis, satria mo maro ny nahazo ny loka ka ze mahavita iany no #isitraka ny anjarany) , eto amin’ny #Echo-Stadium, ary misaotra anao. Marihina fa avy amin’i #mustafa_Al-Agha ilay #loka, ary mbola misy 2em change iany ho an’ny mbola tsy nahazo (500.000ar) dia izay mandefa demande amin’ito compteko ito ary mizara amin’ny @vondrona 20 (#groupe 20),…. nandefasa fangatahana namana mba handraisana vola ara-bola …
ho anao tompon’ny sary iany topoko no anaty #liste….
Mba anarahanao ny fomba azahoanao ny lokanao dia #araho ireto #groupe ireto ary (ianao am sary ikany)
https://facebook.com/groups/1287500775456914/
https://facebook.com/groups/757472716099472/…
Get your score on the leaderboard!
Only you can see your profile photo above.
FACEBOOK GAMING
Piano Music Master
Competition ended 49 days ago
Play

Les commentaires sont fermés.