Karibo o.Mirary erin’andro finaritra ho antsika rehetra.