MBA TONGAVA SAINA RE !! Efa omeny teny marary mbola miraikitra aminy ihany, efa fosafosainy sy ataony resaka etsy sy eroa mbola eo ihany, efa andefasany message Fanaovana tsinontsinona mbola tsy miala ihany, ampifilafilainy mbola tsy hanaiky ihany.

MBA TONGAVA SAINA RE !! Efa omeny teny marary mbola miraikitra aminy ihany, efa fosafosainy sy ataony resaka etsy sy eroa mbola eo ihany, efa andefasany message Fanaovana tsinontsinona mbola tsy miala ihany, ampifilafilainy mbola tsy hanaiky ihany.

MBA TONGAVA SAINA RE !!
Efa omeny teny marary mbola miraikitra aminy ihany, efa fosafosainy sy ataony resaka etsy sy eroa mbola eo ihany, efa andefasany message Fanaovana tsinontsinona mbola tsy miala ihany, ampifilafilainy mbola tsy hanaiky ihany.
Ny ankamaroan’ny olona mety efa nandalo teo daholo saingy misy ary efa betsaka ny tafavoaka soa aman-tsara. Ary ianao mbola miharitra ao ihany ve satria hoe tokatrano fihafiana? Sao mba diso hevitra ianao?
Io fifikirana be io dia miseho amin’ny sehatra rehetra mihitsy. Rehefa tinao loatra izany hampijaliana izany, dia lasa olona mahita tsirony amin’ny marary sy fangirifiriana ianao. Izany hoe tinao mihitsy anie ilay nitomany e! Mahafinaritra anao mihitsy ilay tsy omena haja. Na mila hiala hatramin’ny ainao aza dia mifikitra ihany.
Rehefa tsy tinao kosa dia ialao tsy misy hatak’andro ary aza be sentiment be eo.
Sehatry ny Fitiavana ohatra dia mahagaga fa ilay bandy mampijaly azy ihany no tena tiany. Misy lehilahy iray tena tia azy eo fa ilay efa manao izay mampinan’ny fatiny azy no tena tsy foiny. Tahak’izany koa, ilay bandy efa ampifilafilan’ilay vehivavy sy hiavonavonany nefa mbola ataony manofy azy ihany. Fa nahoana loatra àry? Tena tiany ary ve ilay olona dia aleony miaritra eo na efa hataony tsinontsinona ary. Sa ahoana? Otran’ireny hoe tratran’ny Ody fitia ireny, tahaka ny hoe marary saina ireny mihitsy rehefa jerena ety ivelany. Ny tena marina misy fifikirana ao ary misy faniriana lalina ka mila vonoina izany.
Eo amin’ny samy mpinamana na dia efa miatsaravelatsihy tahaky ny inona ary ilay olona ary efa fantatra mihitsy izany, efa mandrangitra tahaka ny inona , nefa ianao mbola tsy mahafoy azy ihany. Efa mahazo esoeson-teny sy fosa fa mbola io ihany .
Noho izany :
Mila miala amin’izany karazana toe-tsaina tsy mitondra fandrosoana izany ianao. Rehefa tsy tia anao ilay olona dia hatsaharo ny fanononana ny anarany sy ny fieritreretana azy, aleo miala rehefa hahafaty fa in-dray mande ihany no miaina ety ka aza havela hampahorian’ olona ny Androm-piainanao.
Efa tsy rarahiny ,efa hampirafesiny, efa kasihany tanana mbola misisika miantso sy mandefa message ihany.
Olona Mafatifaty kely ianao dia manaiky hataony an’izany ve?
️ Miala amin’ny Zone de confort na ny fomba fanao mahazatra tsy mitondra fahombiazana.
Manova fomba fiainana vaovao fa rehefa manao zavatra vaovao ianao dia lasa miha maranin-tsaina . Tsy ho mora tratran ny influence ihany koa.
Aza mieritreritra valifaty izany akory fa aleo ny fiainana no hitsara izay nataon ny tsirairay.
Izay nafafy ihany no tsy maintsy honjinjaina eo amin ny fiainana
Mahasoa Magazine

Les commentaires sont fermés.