Micro ondable sady matevina tsara Asiana vary, laoka, sns…