Nirintsoa Maminiaina Fiadanana , Andramo ity zavatra resahiko ity fa mety be Leo atody raha hihinana afaka amidy koa Lasa vadin’asa, tsotra mora afaka ataonolona rehetra na toerana kely tsy misy renirano ary tsy mifidy karazana gana, ny Gana dia ma

Nirintsoa Maminiaina Fiadanana , Andramo ity zavatra resahiko ity fa mety be Leo atody raha hihinana afaka amidy koa Lasa vadin’asa, tsotra mora afaka ataonolona rehetra na toerana kely tsy misy renirano ary tsy mifidy karazana gana, ny Gana dia ma

Nirintsoa Maminiaina
Fiadanana
, Andramo ity zavatra resahiko ity fa mety be
Leo atody
raha hihinana afaka amidy koa Lasa vadin’asa, tsotra mora afaka ataonolona rehetra na toerana kely tsy misy renirano ary tsy mifidy karazana gana, ny Gana
dia manatody
mandritrany 3 mois tsy akijanona isanandro isanandro dia mitsahatra kely 2 semaines dia miverina manatody
indray mandritrany 3 mois tsy akijanona isanandro isanandro, raha mahaliana anao ny hahay ny fomba fanaovana izany dia mandefasa message amiko any amny mp maka ny andinindininy fa atoroko anao daholo izy rehetra amny sarany mirary
2000ar,bonus Omeko anao ny fanamboarana couveuse vita amny bidon na carton afaka anakotrehana atody rehetra. Merci beaucoup

Les commentaires sont fermés.