Ny Prostate dia taova anakiray ao anatiny lehilahy Ny asany dia manakana ny sperme tsy hivoaka rehefa mipipy Ary koa manakana ny pipy tsy hivoaka rehefa mivoaka ny sperme Any @ faha 42 taona+ ny lehilahy any vao tena mihetsika ny aretina Prostate, satri

Ny Prostate dia taova anakiray ao anatiny lehilahy Ny asany dia manakana ny sperme tsy hivoaka rehefa mipipy Ary koa manakana ny pipy tsy hivoaka rehefa mivoaka ny sperme Any @ faha 42 taona+ ny lehilahy any vao tena mihetsika ny aretina Prostate, satri

Ny Prostate dia taova anakiray ao anatiny lehilahy
Ny asany dia manakana ny sperme tsy hivoaka rehefa mipipy
Ary koa manakana ny pipy tsy hivoaka rehefa mivoaka ny sperme
Any @ faha 42 taona+ ny lehilahy any vao tena mihetsika ny aretina Prostate, satria zay vao mihena ny hery fiarovany lehilahy iray.
Ny mahatonga ny aretina ao amin’ny PROSTATE dia mety ho
● Loto tsy voafehy (microbes tafiditra ao anaty tatavia)
● Fanaovana firaisana aranofo be loatra ary koa ny tsy fanaovana firaisana aranofo ihany koa anefa.
● Nanao firaisana aranofo tamina vehivavy nisy PERTE…..
Ireto ny fambara (signe) ny olona Iray fa voan’ny prostate
Mipipy matetika
Tsy mahalatsaka pipy
Lasa manena kely vao mahalatsaka pipy
Misy rà any @ faran’ny pipy
Rehefa avy mipipy dia mbola te hipipy indray afaka kelikely
Na tsara manao échographies mba fatatra ny volume an’ilay taova io 20g na 35g raha be ndrindra.
Ny 90%ny olona voany prostate de voany infection urinaire
Ny 80%ny olona voany prostate de voany insuffisant rénal.
AZO TSABOINA TSARA AMIN’NY FOMBA NATORALY ANEFA NY « PROSTATE »
MISY VAHAOLANA HO ANAO ITY
– TSY MISY RESAKA PILE NA FANAFODY FA SAKAFO NATORALY IHANY NO AMPIASAINA SY ATORO ANAO
– HERINANDRO DIA MAHITA VOKATRA
– SAKAFO NATORALY SOTROINA ILAY IZY
– NATORALY TSARA KA TSISY EFFET SECONDAIRE
– MORA HITA (ENY AN TSENA) SADY MORA VIDY IHANY KOA
– OMENA ANAO ANATY MP NY FOMBA FANAOVANA AZY MANONTOLO
HO ANAO IZAY EFA TAFIDITRA AO ANATINIO ARETINA IO DIA MANDEFASA MESSAGE PRIVÉ AVY ATRANY
AZA MANGATAKA ANDRO FA FAHASALAMANA NO TEDAVINA

Inona Vaovao Dokotera

Les commentaires sont fermés.