Salama e Salade ovy indray no entina amintsika androany. Mba hialana amin’ilay frite na chips sy ovy be mayonnaise foana, dia entinay eto amin’ny pejy ito salade ito, hanampy ireo mifady hanina matavy loatra sy ireo mpanao régime. Tsara kokoa izy ity ha

Salama e Salade ovy indray no entina amintsika androany. Mba hialana amin’ilay frite na chips sy ovy be mayonnaise foana, dia entinay eto amin’ny pejy ito salade ito, hanampy ireo mifady hanina matavy loatra sy ireo mpanao régime. Tsara kokoa izy ity ha

Salama e
Salade ovy indray no entina amintsika androany.
Mba hialana amin’ilay frite na chips sy ovy be mayonnaise foana, dia entinay eto amin’ny pejy ito salade ito, hanampy ireo mifady hanina matavy loatra sy ireo mpanao régime.
Tsara kokoa izy ity hanina amin’izy tsy mamay loatra nefa tsy mangatsiaka be koa fa matimaty.
Mazotoa mikarakara
ô!
Dia mirary faran’ny herinandro mahafinaritra antsika rehetra.

JasMi

Les commentaires sont fermés.