Spirulina tablet -Mampahazo lanja -Mety tsara hoan’ireo sportif satria sady no manome masse musculaire sy poids (150mg de protéine ny comprimés iray) – Manome hery ho an’ireo rera-dava indrindra ireo marary tsy mahahinana sakafo (mampatajaka, mamerina n

Spirulina tablet -Mampahazo lanja -Mety tsara hoan’ireo sportif satria sady no manome masse musculaire sy poids (150mg de protéine ny comprimés iray) – Manome hery ho an’ireo rera-dava indrindra ireo marary tsy mahahinana sakafo (mampatajaka, mamerina n

Spirulina tablet
-Mampahazo lanja
-Mety tsara hoan’ireo sportif satria sady no manome masse musculaire sy poids (150mg de protéine ny comprimés iray)
– Manome hery ho an’ireo rera-dava indrindra ireo marary tsy mahahinana sakafo (mampatajaka, mamerina ny aina, manome lanja)
-Mety hoan’ireo tsy ampy sakafo amin’ny maha complement alimentaire azy
Tsy misy effet secondaire, tsy makarary vavony,tsy misy voka-dratsiny eo amin’ny fahasalamana ny fihinan’azy ary
efficace tsara raha manaraka tsara ny traitement enao.
Mp avy hatrany izay liana tompoko

Les commentaires sont fermés.