TSY MISY SARANY Maimaimpona ny fidirana Groupe ho an’olondehibe ato aminay Groupe maro samy hafa; GASY RANORAY ANIMAL VAZA Mpanolana BRUTALL ZAZAKELY TSOTRA KELY NY FIDIRANA: Kitio io sary io dia: -Partageo amy groupe dimy (5) misy anao aty pub ity

TSY MISY SARANY Maimaimpona ny fidirana Groupe ho an’olondehibe ato aminay Groupe maro samy hafa; GASY RANORAY ANIMAL VAZA Mpanolana BRUTALL ZAZAKELY TSOTRA KELY NY FIDIRANA: Kitio io sary io dia: -Partageo amy groupe dimy (5) misy anao aty pub ity

TSY MISY SARANY
Maimaimpona ny fidirana Groupe ho an’olondehibe ato aminay
Groupe maro samy hafa;
GASY RANORAY
ANIMAL
VAZA
Mpanolana
BRUTALL
ZAZAKELY
TSOTRA KELY NY FIDIRANA:
Kitio io sary io dia:
-Partageo amy groupe dimy (5) misy anao aty pub ity
-Asivo j’aime ny page
-Afaka miditra mandefa messages privé (MP) refa vitanao ny fepetra

Frédéric Jaosorony

Les commentaires sont fermés.