TSY MORA NY LALANA Tsy hoe mijoro fotsiny amin’izao ny trano iray fa misy dingana be dia be arahina mba hampijoro azy tsara. Tsy maintsy miainga amin’ny nofinofy aloha ka nametrahana tanjona dia nametraka drafitra mba hahatratrarana izany, dia mitady fomb

TSY MORA NY LALANA Tsy hoe mijoro fotsiny amin’izao ny trano iray fa misy dingana be dia be arahina mba hampijoro azy tsara. Tsy maintsy miainga amin’ny nofinofy aloha ka nametrahana tanjona dia nametraka drafitra mba hahatratrarana izany, dia mitady fomb

TSY MORA NY LALANA
Tsy hoe mijoro fotsiny amin’izao ny trano iray fa misy dingana be dia be arahina mba hampijoro azy tsara.
Tsy maintsy miainga amin’ny nofinofy aloha ka nametrahana tanjona dia nametraka drafitra mba hahatratrarana izany, dia mitady fomba mba hahitana ny hoenti-manana rehetra amin’izany.
Dia nividy tany hahafahana manorina azy, nanao ny taratasy rehetra ilaina, nametraka ny plan, niady ny fototra, ary nanomboka nanambatra ireo fitaovana be dia be mba hanome endrika tsara tarehy dia tsy inona fa ilay trano izay nanaovana nofinofy tany am-boalohany.
Tahaka izay ihany koa ny fananan-karena. Misy dingana be dia be tsy maintsy lalovana izay vao tonga amin’izany fa tsy hoe te hanan-karena dia mandohalika mivavaka fotsiny eo dia tonga ho azy eo.
Miainga amin’ny FINOANA ao anaty aloha. Rehefa hinoanao ny tenanao fa hahavita hanala anao ao anaty fahantrana dia tsy ho sarotra mihitsy izany.
NY NOFINOFY, Raha tsy manana nofinofy ianao dia ho sarotra ihany izany, iny nofinofy iny no soratanao ka avadikao ho TANJONA iray lehibe ary Hametrahana FOMBA FIJERY TSARA sy mahitsy.
Hanaovanao DRAFITRA amin’izay ny hahatratraranao iny tanjona iny ka tetitetehanao mba ho mora ny hahatratraranao azy.
Manomboka MANANGONA sy manao INVESTISSEMENT ianao amin’izay tsy sarotra ho anao ny lalana izay ho diavinao.
TSY MIHEMOTRA manoloana ireo tsy fahombiazana fa fianarana ireny.
MIANATRA HATRANY vao misy zava-baovao fa tsy mijanona amin’ny fahalalana azo, mamaky boky, mamaky GAZETY MAHASOA .
Mananà FAHARETANA fa tsy tojo olana dia mitsoaka izany,mitady vahaolana hatrany ary ny tanjona napetraka foana no jerena sy itodihana.
Mahay MIAFY sy MIALA fa tsy sodoka amin’ireo zavatra na namana hitarika anao hivily tsy ho any amin’ny tanjonao.
MANATSARA hatrany ny eo an-tanàna ary mahay MITAZONA sy MAMPITOMBO izany tsikelikely.
Izany rehetra izany dia mila ASA sy HETSIKA avokoa fa tsy hoe vitavita ho azy amin’izao.
Koa mivonona, andao mitsangana fa efa eo ambaravaranao ny fahombiazana fa ianao sisa no handrasana.
Ho an’izay te hihiditra membre ato amin’ny MAHASOA MAGAZINE dia manasa anao hanindry ny « suivre » . Tongasoa tompoko
Partageo hatrany raha nahasoa anao
Flavien
Mahasoa Magazine

Les commentaires sont fermés.