Découvrez les Mystères du Cholestérole et de la Santé

Découvrez les Mystères du Cholestérole et de la Santé

Medical & health
Send message
Vatana Salama
8 hours ago
#CHOLESTEROLE
Ny #CHOLESTEROLE dia menaka izay vokarin’ny ATY
NY ASANY
Manampy amin’ny famoronana ny cellules membranes sy hormones sasany ary ny vitamine D .
MISY KARAZANY FIRY ARY NY CHOLESTEROLE???
Misy karazny 2 ny cholesterole izay vokarin aty
#LDL
#HDL
……………………..zany hoe :……………………
#LDL ( Low density lipoproteins) na cholesterole ratsy izay tsy ilain’ny vatana.
#HDL (High density lipoproteins) io cholesterol ilain’ny vatana.
Raha betsaka loatra io cholesterole ratsy , tsy ilain’ny vatana io #LDL dia manentsina ny lalan-drà izy io indrindra ny lalan-drà any amin’ny #FO
Tsara ny manambara sy manamafy eto fa hoe ny olona mihoatran #20_taona dia tokony hijery na manao analyse io cholesterole io satria izy io dia mamono mangina raha tsy efa grave vo hita
Efa manana tosi-dra ambony na misy olana am’ny #FO na hoe tapaka lalan-drà any amin’ny #Atidoha vao hita hoe manana tahan’ny #cholesterole_Ambony ilay olona.
INONA ARY NY FOMBA HAMANTARANA FA MIAKATRA NY TAHAN’NY CHOLESTROLE IZAY TSY ILAIN’NY VATANA NA LDL???
Miakatra ny tosi-drà
Marary amin’ny tratra ohatran misy manindrona izay
Kendakenda
Maloiloy
Mahatsiaro Reraka izay
Sempotsempotra ihany koa
Volivoly amin’ny tongotra na an’ny amin’ny tanana
INONA NO ANTONY MAHATONGA NY TAHAN’NY CHOLESTEROLE LDL MIAKATRA???
Efa nanaranaka ( hereditaire)
Diabete
Hypothiroidie
Tsy fanaovana sport na tsy fampiasana vatana
Fifohana sigara
Fihinanana paraky
Aretin voa (Rein)
Rehefa tsy voatsabo ny cholesterole ambony dia mitarika
Fahafatesana
Aretina #AVC ( fahatapahan lalan-drà any amin’ny Atidoha)
Tosi- drà Ambony ary tsy mety stable
Fahapotehin’ny voa.
Afaka mandefa mp na miantso avy hatrany raha LIANA IANAO fa manana fanafody tena Natoraly isika tompoko
Bio pharma Antananarivo : Androndra ampamatanana
Tél : 038 51 697 30

Vatana Salama

Les commentaires sont fermés.