Archive dans 30 novembre 2023

+12 Couveuse Yaourtiere Afaka manao reparation na mi transformer frigorifique na congélateur lehibe na kely maty avadika Couveuse Yaourtiere na incubateur mety avy koa rehefa forme frigorifique 0340186615 ny samedi ihany no tsy disponible

+12
Couveuse Yaourtiere
Afaka manao reparation na mi transformer frigorifique na congélateur lehibe na kely maty avadika Couveuse Yaourtiere na incubateur mety avy koa rehefa forme frigorifique 0340186615 ny samedi ihany no tsy disponible

Tsotra sy Mora atao ary tsy mandany Vola be ny fanantan-terahana AZY. Mety aminy toerana rehetra, Afaka atao vadin’ASA tsara ho an’ANAO tia miompy AKOHO AMAM-BORONA. Ahazoana Vokatra 80% à 90% raha arahanao tsara ny torimarika. Couveuse Carton Courant Jir

Tsotra sy Mora atao ary tsy mandany Vola be ny fanantan-terahana AZY.
Mety aminy toerana rehetra, Afaka atao vadin’ASA tsara ho an’ANAO tia miompy AKOHO AMAM-BORONA.
Ahazoana Vokatra 80% à 90% raha arahanao tsara ny torimarika.
Couveuse Carton Courant Jirama
Couveuse Carton Panneau Solaire
Couveuse Carton Batterie 12V plus
Couveuse Carton Jiro Petrole (fanala)
MANDEFASA MESSAGE AVY HATRANY ATY AMIKO RAHA MAHALIANA ANAO ILAY IZY.
ALEFA SUR:
FACEBOOK
E-MAIL
WHATSAPP

0:00 / 0:05 Safidy Ny Aina Andrianarivo Miarahaba tompoko ho atsika piompy kisoa ,s’y akoho manatody lava Ary akoho gasy promotion machine 4millions 5 fmg machine broyeur efa complet Tonga de miasa efa misy moteur manoto katsaka, semoule,koba, vovontrondr

0:00 / 0:05
Safidy Ny Aina Andrianarivo
Miarahaba tompoko ho atsika piompy kisoa ,s’y akoho manatody lava Ary akoho gasy promotion machine 4millions 5 fmg machine broyeur efa complet Tonga de miasa efa misy moteur manoto katsaka, semoule,koba, vovontrondro, akorandrika, taolana sns zakan’ny panneau solaire s’y groupe kely ihany koa mandeha 220v mandefa Faritra rehetra izahay 0349950450 toerana 67ha gastro

Salama aby e !! Torohevitra folo (10) ho an’izay te hisehatra na efa misehatra amin’ny Agrobusiness . (10 clés pour réussir dans l’Agrobusiness). – Ataovy tena anton’Asa ny sehatr’Asa Fambolena sy Fiompiana fa aza atao ambikambin’Asa fotsiny. – Aza ankini

Salama aby e
!!
Torohevitra folo (10) ho an’izay te hisehatra na efa misehatra amin’ny Agrobusiness
. (10 clés pour réussir dans l’Agrobusiness).
– Ataovy tena anton’Asa ny sehatr’Asa Fambolena sy Fiompiana fa aza atao ambikambin’Asa fotsiny.
– Aza ankinina amin’ny Fianakavina na namana ny fitantanana ny Fambolenao na ny Fiompianao.
– Mizanòna amina Karazana Fambolena iray na Fiompiana iray, mba hanamora ny fitantananao azy.
– Aza miankindoha na manomboka ny Sehatr’Asanao amin’ny alalan’ny Famatsihambola-mpanjakana.
– Aza manankina ny volanao amin’ny orinasa iray izay mampanantena anao fa hahazo tombony be ianao rehefa afaka telo na enim-bolana.
– Manàna Finoana fa Seha-piarihana tena mahavelona eto Madagasikara ny Fambolena sy Fiompiana.
– Miaingà amin’kely izay ananao ary Manàna fijery Miabo.
– Tokoy Ianao ihany no mividy izay ilainao sy mivarotra ny vokatrao raha ety ampiandohana.
– Tsara raha hainao ny mifehy ny Tolotra sy ny Tinady ho an’ny Vokatrao.
– Tohano sy Jifao ny vokatry ny Faritra misy anao. Tsara raha mifanampy sy Mifanohana foana Isika
Zaraina am-pitiavana be
Jean Fréderic Herinjanahary
Sary nindramina

Tianay ianao ka ampahafatarinay fa misy BOKY PDF @ TENY MALAGASY MAZAVA TSARA ato aminay, momba ny FIOMPIANA(MÈTHODE FENO). MANORO ANAO NY ZAVATRA REHETRA IZAY TSY HAINAO NA MAMPISALASALA ANAO @karazana FIOMPIANA. Ka fantaro ary fa! a

Tianay ianao ka ampahafatarinay fa misy
BOKY PDF @ TENY MALAGASY MAZAVA TSARA ato aminay, momba ny FIOMPIANA(MÈTHODE FENO).
MANORO ANAO NY ZAVATRA REHETRA IZAY TSY HAINAO NA MAMPISALASALA ANAO @karazana FIOMPIANA.

Ka fantaro ary fa! afaka atao asa fivelomana ary azo atao vadin’asa ihany kao anie ny FIOMPIANA e!
Efa betsaka no nahazo tombotsoa ka anjaranao indray izao
.
N.B: Fisaorana manokana ho anareo maro be izay efa nanjifa tato aminay, sady nametraka fitokisana ihany koa
NY TSARA TONGA DIA MANDEFA MESSAGE(HIVIDY BOKY PDF)TOMPOKO FA NY COMS MISY FOTOANA TSY HITANAY
Boky pdf nohavaozina sady nohatsaraina natao @sarany mora dia mora (5000ar)monja ny fitambaran’ireo rehetra ireo, momba ny:

FIOMPIANA KISOA HAMPIVOATRA SY HANAMPY ANAO.
FIOMPIANA AKOHO FAKANA NOFO
FIOMPIANA AKOHO MANATODY LAVA
FIOMPIANA AKOHO GASY NOHATSARAINA SY BIO
FIOMPIANA TANTELY
FIOMPIANA GANA(FOIE GRAS)
FIOMPIANA GISA SY GANA
NY FIOMPIANA TRONDRO ANATY DOBO SY ANTANIM-BARY(FAMORONANA Toerana, Sakafony, Fomba famokarana zana-trondro, sns…)

TECHNIQUE MAHA MARO ANAKA KISOA,
FOMBA FANAOVANA PROVENDE(FINITION MANATAVY kisoa 60kg Miakatra,
CROISSANCE MAMPITOMBO kisoa 40-60kg ),
NY FOMBA HATAO @ZANA-KISOA HATRAMINY IZY MISARA-NONO,
NY TOKONY HATAO @KISOA HAMPITOMBOANA, NY KARAZANA TSINDRONA HOENTINA HIKARAKARANA AZY REHETRA HATR@ IZY MBOLA KELY KA HATR@IZY LEHIBE. Ataonay kadoa ho anao.
+5

La Residence Ankerana Re-découvrez notre superbe restaurant « Le Privilège », l’endroit idéal pour célébrer vos moments spéciaux tels que les réunions familiales, les anniversaires… toutes vos célébrations ! Son ambiance élégante et son décor raffiné en

La Residence Ankerana
Re-découvrez notre superbe restaurant « Le Privilège », l’endroit idéal pour célébrer vos moments spéciaux tels que les réunions familiales, les anniversaires… toutes vos célébrations !
Son ambiance élégante et son décor raffiné en font aussi l’endroit idéal à privatiser pour les mariages, événements d’entreprise, et bien plus encore.
#larésidence_Ankerana
#réception
#Leprivilège_restaurant