Catégorie dans conseils pratiques

Améliorez votre intimité avec ces conseils simples

AZO VAHANA TSARA ANEFA NY OLANA HIALANA @FILAHIANA MALEMY NA IMPUISSANCE
Tonga aloha be ny sperme satria reraka avy niasa ? Ka tsy mahavita adidy @MADAME
VAHAOLANA : AFAKA ATAO NY MITAZONA SPERME 10 MINUTES HATR@ 1 HEURE
Kely sy fohy filahiana ka tsy mahavita ny adidy tokony ho vitany ?
VAHAOLANA : MANALAVA SY MANAGEZA FILAHIANA +18 CM (MAX) 5ANDRO
Fitadiavana point G
TEKNIKA FANAOVANA FIRAISANA AHAZOANA FAFINY FARATAMPONY HOAN’NY LAHY SY NY VAVY ARY AFAPO MADAMA
MP DIRECT IZAY MISY OLANA MAHAKASIKA IREO TRANGA IREO FA HO VAHAINA ZAO
SECRET BANDY
SORATO @COMMENTAIRE : SECRET BANDY

Fomba Fampiasa Rano sy Taretra Singany ho Fanafody

a day ago
Rano sy taretra singany iray(1) monja dia hanavotra ny fambolenao amin’ny aretina samihafa
Na vary na katsaka na voninkazo na legioma sns dia mety misy maro ny mpamboly no sahirana noho ny aretina manimba ny famokarana…
Ataovy veloma eto kosa izany, raha mampiasa ity adigasy omeko ity ianao
—————————————
1. Makà rano sahabo ho 5 litatra eo ho eo ary hampangotraho hangotraka
2. Alaivo ny taretra singany iray mbola maitso lehibe ka tetiteteho madinika
3. Rehefa mangotraka ny rano dia arotsaho ao ny taretra voatetika ka avelao hilona mandritra ny 30minitra
4. Farany, rehefa vita izay dia tatavano amin’izay ka andraso hangatsiaka, dia azonao hanondrahana ny voly avy hatrany
FOMBA FAMPIASA AZY
– Ny maraindraina na ny harivariva no hanafafazana ny fanafody, mba tsy ho amin’ny andro mafana be
– Kendrena mba tsy ho akaiky avy orana
– Atao manaraka ny rivotra ny fanondrahana azy mba handena ny voly tsara
DIA MAHOMBIAZA FINARITRA E
Azonao zarazaraina raha mety mahasoa a. Eto amin’ny Pejy, hizaranay zava-baovao maro be hatrany hifampizarana fandrosoana e
Sary fanehoana, tafiaraka ny akama
Mpampiofana/
– Malagasy Mandroso
Mpiaramiasa//
– Tranombarotra LIDA Anosibe
– Radio Haja