Catégorie dans conseils de vie

Découvrez les secrets pour réussir en toute confiance

IREO FILÀNA FOTOTRA (03) HAHATONGA NY ANKIZY HO LASA OLOM-BANONA
MILA FAHALEOVAN-TENA : ankalazao ny fahombiazany, manolora modely, manomeza safidy. (fa tsy manome baiko sy manindry fotsiny ihany)
MILA FAHAIZA-MANAO : omeo andraikitra, jereo ny ezaka ataony sy ny fandrosoany (fa tsy manasazy, mandrahona, manakiana)
MILA FIFANDRAISANA : omeo porofon’ny fitiavana tsy misy fepetra izy, raiso ny fihetseham-pony, omeo fiheverana manokana … (fa tsy mitoka-monina, manasazy, milaza fa ny fitiavana dia misy fepetra, mandany fotoana amin’ny resaka nomerika)
Mpanabe Fototra