Catégorie dans Fanafody

FANAFODY NATORALY FANALANA TASY – Zavatra mipetraka.

a day ago
Zany hono e
FANAFODY NATORALY FANALANA TASY REHETRA @ VATANA INDRINDRA NY TAREHY : Anisan’ny tena mahasorena ny vehivavy ny mahita ireo tasy navelan’ny mony na panda ireny @ tarehiny rehefa mijery fitaratra. Ary tsy vahaolana ry vehivavy namako ny fampiasana produits chimiques izay ahosotra @ tarehy ireny.
#ZAVATRA_ILAINA :
Anamalao na Felimafana na Agnamalao.
#FOMBA_FIKARAKARANA_AZY :
Ampangotrahana ny anamalao na felimafana miaraka amin’ny rano 1 litatra ( ny anamalao eran’ny tanana raviny miaraka amin’ny tahony io) mandritra ny 5 minitra eo ho eo vao ampidinina.
#FOMBA_FAMPIASANA_AZY :
Avela mangatsiaka ilay ranonà anamalao teo , ka iny no anasana tarehy , tena tsara kokoa raha avy mifoha maraina no anaovana azy , ary atao isanandro fa tena afaka tanteraka izany tompoko.
#FAHARETANY_TRAITEMENT :
Maharitra iray volana.
#FANAMARIHANA :
Tsy azo atao mampiasa savony manitra isan-karazany fa savony gasy ihany no mety anakobanana ny tarehinao , rehefa avy nampiasa azy.
Mba ho fanampianao ireo namanao dia partageo faobe anaty Groupe izay misy anao rehetra tompoko merci
Aza hadino hatrany manaraka ny page-tsika raha tehahazo zavan-tsoa sy mahaliana isanandro ianao
Kitiho ilay soratra mangakely ery ambony indrindra
Lydia Tsiafera Gasy

Ravina Corossol : Fanafody hiakatra ny fanafarana ara-batana

3 hours ago
Fantatrao ve?
Ireo vokatsoa azo avy amin’ny corossole
Ravina Corossol
Fanafody tension ambony, diabète, cancer, rhumatisme
Fomba fikarakarana azy
Ravina Corossol 10 ampangotrahana am rano 1litatra sy tapany mandritran’ny 5 mn de esorina
Sotroina mandritran tontolo andro afaka asina tantely
In 1 isak’erinadro no manao azy
Fanamarihina : vehivavy bevoka, mampinono tsy misotro
Manina mo raha tonga dia mamboly mihintsy?somary lafo ihany no hivarotan’ny olona ny ravin’izy itony satria izy ity tena ilaina
Mbola misy ny zanany izay hitatsika amin’ny sary ambany ireto
8000ar zanany
Tsy mifidy izy ity fa mora maniry kely
Aroro tsara anao ny fomba fambolena azy
Mp commande
034 79 787 12
Manao livraison
Mandefa faritra