Alefaso indray ny commande “Pâte feuilletée” anao fa ho raisinay. 11000ar ny 500g Azonao anaovana karazana sakafo maro toy ny vol au vent, mille feuille,sns… 1 andro mialoha ny commande raha aterina ny ampitso(24h fa tsy hoe alina mametraka commande d

Alefaso indray ny commande “Pâte feuilletée” anao fa ho raisinay.
11000ar ny 500g
Azonao anaovana karazana sakafo maro toy ny vol au vent, mille feuille,sns…
1 andro mialoha ny commande raha aterina ny ampitso(24h fa tsy hoe alina mametraka commande dia aterina ny ampitso)
034 97 290 98

Maninona moa raha atao feuilleté indray ny Gâteau. Afaka anaovana mille feuille tsara ny Pâte feuilletée ato aminay. 11000ar ny 500g afaka anaovana sakafo hafa ihany koa toy ny palmier, petit pâté,sns… Frais de livraison miankina amin’ny toerana misy an

Maninona moa raha atao feuilleté indray ny
Gâteau.
Afaka anaovana mille feuille tsara ny Pâte
feuilletée ato aminay.
11000ar ny 500g afaka anaovana sakafo hafa
ihany koa toy ny palmier, petit pâté,sns…
Frais de livraison miankina amin’ny toerana
misy anao
034 97 290 98

11000ar ny 500g Azonao anaovana karazana sakafo maro toy ny vol au vent, mille feuille,sns… 1 andro mialoha ny commande raha aterina ny ampitso(24h fa tsy hoe alina mametraka commande dia aterina ny ampitso) 034 97 290 98

11000ar ny 500g
Azonao anaovana karazana sakafo maro toy ny vol au vent, mille feuille,sns…
1 andro mialoha ny commande raha aterina ny ampitso(24h fa tsy hoe alina mametraka commande dia aterina ny ampitso)
034 97 290 98

Natao ho anao tsy manana fotoana hanaovana paty. Manana Pâte Feuilleté efa vonona izahay tsy mila manisa tours intsony. 11000ar ny 500g Pâte Feuilleté levé raha anao Viennoiserie Pâte Feuilleté classique raha anao karazana cocktail,mille feuille… Com

Natao ho anao tsy manana fotoana hanaovana paty.
Manana Pâte Feuilleté efa vonona izahay tsy mila manisa tours intsony.
11000ar ny 500g
Pâte Feuilleté levé raha anao Viennoiserie
Pâte Feuilleté classique raha anao karazana cocktail,mille feuille…
Commande 1 andro mialoha
034 97 290 98

Natao ho anao tsy manana fotoana hanaovana paty. Manana Pâte Feuilleté efa vonona izahay tsy mila manisa tours intsony. 11000ar ny 500g Pâte Feuilleté levé raha anao Viennoiserie Pâte Feuilleté classique raha anao karazana cocktail,mille feuille… Com

Natao ho anao tsy manana fotoana hanaovana paty.
Manana Pâte Feuilleté efa vonona izahay tsy mila manisa tours intsony.
11000ar ny 500g
Pâte Feuilleté levé raha anao Viennoiserie
Pâte Feuilleté classique raha anao karazana cocktail,mille feuille…
Commande 1 andro mialoha
034 97 290 98

Natao ho anao tsy manana fotoana hanaovana paty. Manana Pâte Feuilleté efa vonona izahay tsy mila manisa tours intsony. 11000ar ny 500g Pâte Feuilleté levé raha anao Viennoiserie Pâte Feuilleté classique raha anao karazana cocktail,mille feuille… Com

Natao ho anao tsy manana fotoana hanaovana paty.
Manana Pâte Feuilleté efa vonona izahay tsy mila manisa tours intsony.
11000ar ny 500g
Pâte Feuilleté levé raha anao Viennoiserie
Pâte Feuilleté classique raha anao karazana cocktail,mille feuille…
Commande 1 andro mialoha
034 97 290 98