Afaka iray volana sy tapany eo isika mihaona amin’ito Manararaotra fa betsaka ny paoma amin’izao – Sasana madio tsara ny paoma dia silasilahina vaventy ary araraka anaty bocal vera (tsy voasana) – Asiana sira kely sy siramamy kely ary nampiako clou de gi

Afaka iray volana sy tapany eo isika mihaona amin’ito Manararaotra fa betsaka ny paoma amin’izao – Sasana madio tsara ny paoma dia silasilahina vaventy ary araraka anaty bocal vera (tsy voasana) – Asiana sira kely sy siramamy kely ary nampiako clou de gi

Afaka iray volana sy tapany eo isika mihaona amin’ito
Manararaotra fa betsaka ny paoma amin’izao
– Sasana madio tsara ny paoma dia silasilahina vaventy ary araraka anaty bocal vera (tsy voasana)
– Asiana sira kely sy siramamy kely ary nampiako clou de girofle kelikely (tsy voatery asiana girofle)
– Dia nasiako citron iray nozarazaraina boribory fisaka ( tsy voatery asiana)
– Rarahana rano madio ( ireny amidy anaty tavoahangy ireny no nataoko) hatreny amin’ny tendan’ny bocal
– Saromana lamba coton dia afatotra ny vavany
– Apetraka anaty placard maina sy madio ka avela ao mandritra ny 5-6 herinandro eo dia tatavanina dia atao anaty tavoahangy madio sy misarona tsara ary mahazo vinaigre de cidre isika
Paoma marikivy sy ireny paoma menamena ireny no tena mety hanaovana azy
Mazotoa ary Tompoko !

Dhy-ar Fitia

Les commentaires sont fermés.