Aiza ho aiza marina moa ny Puzzle Ankadifotsy ? Indro ary ny répère ho an’ireo mbola tsy mahita Raha avy any ISCAM dia midina à 250m amin’ilay lalana sens unique iny (mandalo La Cuve, Tafo Boazaka) dia mahita Puzzle ianao avy eo : Tôle mangamanga ny rép

Aiza ho aiza marina moa ny Puzzle Ankadifotsy ? Indro ary ny répère ho an’ireo mbola tsy mahita Raha avy any ISCAM dia midina à 250m amin’ilay lalana sens unique iny (mandalo La Cuve, Tafo Boazaka) dia mahita Puzzle ianao avy eo : Tôle mangamanga ny rép

Aiza ho aiza marina moa ny Puzzle Ankadifotsy ? Indro ary ny répère ho an’ireo mbola tsy mahita
Raha avy any ISCAM dia midina à 250m amin’ilay lalana sens unique iny (mandalo La Cuve, Tafo Boazaka) dia mahita Puzzle ianao avy eo : Tôle mangamanga ny répère ary misy enseigne Puzzle
Raha avy aty @ EKAR Antanimena kosa dia mandalo ESSCA ambany dia tonga eo amin Rafidson (3 chemins ) dia miakatra amin ilay sens unique dia vita an ilay Institution FJKM Rainandriamampandry dia misy trano misy tôle mangamanga dia eo ny Puzzle
Miandry anareo ary ny offre mora be

Puzzle

Les commentaires sont fermés.