Amidy ireto karazana akoho 3.000 ariary ny 1 akoho metisse ( poulet de chairs + akoho gasy eo @ 2kilos eo ho eo) 6mois vo lehibe 5.000 ariary ny 1 akoho gasy pur (gasy 100%) 6mois 6.000 ariary ny 1akoho NOUNOU ( akoho gasy natsaraina ireny 3 a 4 ki

Amidy ireto karazana akoho 3.000 ariary ny 1 akoho metisse ( poulet de chairs + akoho gasy eo @ 2kilos eo ho eo) 6mois vo lehibe 5.000 ariary ny 1 akoho gasy pur (gasy 100%) 6mois 6.000 ariary ny 1akoho NOUNOU ( akoho gasy natsaraina ireny 3 a 4 ki

Amidy ireto karazana akoho
3.000 ariary ny 1 akoho metisse ( poulet de chairs + akoho gasy eo @ 2kilos eo ho eo)
6mois vo lehibe
5.000 ariary ny 1 akoho gasy pur (gasy 100%) 6mois
6.000 ariary ny 1akoho NOUNOU ( akoho gasy natsaraina ireny 3 a 4 kilos rehefa lehibe )
5 mois vo lehibe
7.000 ariary ny 1 akoho rimico ( 7 kilos io ary be atody be mhts ra samy akoho) somary lafo fa izany matonga azy lafo lafo ary matanjaka
3 mois dia mivoka ary 5mois dia manatody
5 jours daholo ireo akoho ireo, ary matanjaka tsara
Manome formation zahay hoan’ireo vo hiompy
NB : MANAO COMMENDE
Tsara raha appel
0343200050
0329299075
Ivato Ambodifasina zahay ( aty no misy an’ilay akoho KELY) ANTANANARIVO
tahin’Andriamanitra daholo
#akoho
#akoho_kely
#akoho_gasy
#gana
APPEL FA TSY DIA MAMALY MP NOHON’IREO MP MARO LOTRA APPELLLLLLLL
Resaka sakafo omena ny akoho gasy ndray no zaraiko androany.Maro isika no mangataka izany amin’ny MP .
Voalohany aloha dia mila fanta-tsika fa ny katsaka dia akora tena ilain’ny akoho ary ny katsaka no tokony ho betsaka indrindra amin’ny provende ! Maro ny formule efa nandramako fa ity no hitako nety tamiko sady nahitako vokatra tsara :
Akoho kely vao fohy – 15jours
demmarage efa vita no omena azy( tsy azoko atao ny milaza anarana société eto fa raha mahalina dia MP no ilazaiko azy)
15jours-45jours
io démarrage io 50% semoule le madinika indrindra 50% izany hoe 1kg démarrage ary semoule 1kg
45 jours-75jours
demarrage 25% ary semoule madinika indrindra 75%
75jours-120jours
Provende 5kg :
-Demarrage : 0,5kg
– semoule vaventy : 2kg
-vovo_mangahazo : 1kg
-torteau de soja na voanjo :0,5kg
– vary: 1 kapoka sy tapany
– son de riz na son de blé :0,5kg
-CMV chair : 5 sotrokely =5g
-lysine : 3 sotrokely = 3g
-méthionine : 2 sotrokely = 2g
« Somary asina rano kely rehefa anome azy »
120jours ….
Maraina
Katsaka 50%

Mino Rickel

Les commentaires sont fermés.