Anisan’ny aretina tena mampitaraina ny olona ny aretimbavony Ary tsy mifidy na kely na lehibe fa mety ho tratrany avokoa. Maro ny fisehony : -mandrezatra be foana -misy fofona -tsy mahalevo-kanina -misy rivotra miziniziny be -mavaivay -mandefa rivotra mat

Anisan’ny aretina tena mampitaraina ny olona ny aretimbavony Ary tsy mifidy na kely na lehibe fa mety ho tratrany avokoa. Maro ny fisehony : -mandrezatra be foana -misy fofona -tsy mahalevo-kanina -misy rivotra miziniziny be -mavaivay -mandefa rivotra mat

Anisan’ny aretina tena mampitaraina ny olona ny
aretimbavony
Ary tsy mifidy na kely na lehibe fa mety ho tratrany avokoa.
Maro ny fisehony :
-mandrezatra be foana
-misy fofona
-tsy mahalevo-kanina
-misy rivotra miziniziny be
-mavaivay
-mandefa rivotra matetika
-marary kibo lava
-mifidifidy sakafo,…
Maro no ampijaliany efa ela nefa tsy
mazaka comprimé
Aretina azo tsaboina tsara ny aretim-bavony
Natao ity vokatra natoraly vita avy am zava-
maniry ity
Manasitrana ny aretim-bavony sy manala ny rivotra ao @ vavony
Tsy fanatsaharana ny fanaintainana fotsiny fa mitsabo mihintsy
Mamerina ny vavoninao ho salama tsara ho toy ny taloha
Afaka tanteraka @ aretim-bavony ianao ary tena hazoto homana sy halevo-kanina tsara
Hiangaviana mba hanao retour eto @ page izay avy mampiasa
Manao livraison
Mandefa faritra
Mandefa any ivelany
Point de récupération tana ampitatafika
20.000ar
Contact:0336820577

Tou Jour Manjah Fona

Les commentaires sont fermés.