Coopérative agricole Tanamasoandro Product/service Send message Coopérative agricole Tanamasoandro Natao ho anao ny « Riz golo », riz instantané, 5 MINITRA dia masaka, vary gasy 100% natoraly. Sady tsy mandany fotoana no tsy mandany charbon satria atao anat

Coopérative agricole Tanamasoandro Product/service Send message Coopérative agricole Tanamasoandro Natao ho anao ny « Riz golo », riz instantané, 5 MINITRA dia masaka, vary gasy 100% natoraly. Sady tsy mandany fotoana no tsy mandany charbon satria atao anat

Coopérative agricole Tanamasoandro
Product/service
Send message
Coopérative agricole Tanamasoandro
Natao ho anao ny « Riz golo », riz instantané, 5 MINITRA dia masaka, vary gasy 100% natoraly. Sady tsy mandany fotoana no tsy mandany charbon satria atao anaty rano mafana fotsiny ary 5 MINITRA dia masaka. Efa misy laoka sy infusette ranon’ampango miaraka aminy.
Vokarin’ny Coopérative agricole Tanamasoandro
Jifao fa sady mirary no tsara kalitao!

4 800 ariary fotsiny ny 200g mitovy @ vary 1kapoka rehefa masaka, izany hoe sahaza hoan’ny olona iray miasa mafy sy mazoto homana!
Mety be hoan’ny Restaurant, tsy mila mahandro vary mialoha fa tonga ny client vao mikarakara !
Ny ara-pahasalamana sy ny tsara kalitao hatrany no atolotray ho anao
034 18 586 73 na miditra mp ihany koa

Andrianina Mermoz

Les commentaires sont fermés.