D&S Family is feeling emotional at Hôpital Befelatanana. · Antananarivo Tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy Tantarainay aminareo ity association Compassion Madagascar ity Izy ireo dia fikambanana iray manome tanana ny ankizy marefo eto ami

D&S Family is feeling emotional at Hôpital Befelatanana. · Antananarivo Tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy Tantarainay aminareo ity association Compassion Madagascar ity Izy ireo dia fikambanana iray manome tanana ny ankizy marefo eto ami

D&S Family is feeling emotional at Hôpital Befelatanana.
· Antananarivo
Tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy
Tantarainay aminareo ity association Compassion Madagascar ity
Izy ireo dia fikambanana iray manome tanana ny ankizy marefo eto amintsika, manampy amin’ny lafiny fahasalamana sy fanabeazana
Ny tanjon’izy ireo dia ny hanitatra ny fanampiana ho an’ny ankizy mila izany manerana ny nosy, nefa tsy vita irery izany fa mila antsika tsirairay avy
Ndao hifanome tanana, hifanampy, ary hiaraka hanohana ny Compassion Madagascar
CHUB Service Pédiatrie porte F005
0340452458
#Ndao_hanampy_eh #CompassionMadagascar

Nadia Rakoto

Les commentaires sont fermés.