Efa tsy misahirana intsony ianao fa manana efa vonona izahay 13000ar ny 10pcs 22cm de diamètre Commande 2 andro mialoha 7h-12h 033 03 905 26