fa atoroko anao daholo ny technique tsotra nefa mahomby mitovy amny ampiasaiko, sarany fampianarana mirary 2000ar