FA NY FARY DIA FANAFODY MANASITRANA ARETINA MARO ARY TENA HAINGA_PIASA TOKOA Makà loham_pary matsatso miaraka amin’ilay raviny mbola maintso kely iny s’y ilay vodim_pary sy ilay fakany ambany iny 250g fotsiny no alaina dia kapakapao ary afangaroy tsara

FA NY FARY DIA FANAFODY MANASITRANA ARETINA MARO ARY TENA HAINGA_PIASA TOKOA Makà loham_pary matsatso miaraka amin’ilay raviny mbola maintso kely iny s’y ilay vodim_pary sy ilay fakany ambany iny 250g fotsiny no alaina dia kapakapao ary afangaroy tsara

FA NY FARY DIA FANAFODY MANASITRANA ARETINA MARO ARY TENA HAINGA_PIASA TOKOA
Makà loham_pary matsatso miaraka amin’ilay raviny mbola maintso kely iny s’y ilay vodim_pary sy ilay fakany ambany iny 250g fotsiny no alaina dia kapakapao ary afangaroy tsara dia ataovy anaty vilany asio rano 4litatra bé izao.
Avelao hangotraka mandritran’ny 30min eo ho eo.Rehefa vita izay dia avelao hangatsiaka dia tatavano ka ataovy izay hisotroanao 1litatra isan’andro mandritra ny telo(03) andro.
Marihana fa ny fary dia manan_karena glisioda betsaka kokoa.
FANTARO FA IRETO AVY NY ARETINA SITRANY:diabeta sokajy rehetra
Homamiadan’ny nono,vavony ,voa , prostate, calcul rehetra
Misoroka amin’ny fitohanana sy miaro amin’ny arety nify
,indrindra fa ny olimara.
Azo ohanina amizao ny fary fa mahasalama tanteraka ny fisotroana iny ranony iny,tsara ho an’ny olona bevohoka koa fa mampadio zaza rehefa teraka .
Maro ny zavatra vitan’ny fary fa samy manana ny zavatra itadiavana azy isika,toy ny jus
,atao fanafody arak’izay notenenina teo, alcool…
Koa raha mahalina anao ary izahay dia afaka miara_miasa tsara amin’ny olona rehetra .
Mandefa amin’ny faritra rehetra izay misy anao.
Tsy misy frais de livraison fa atao PA fotsiny ny entana
Koa aza misakasala ary mandefa hafatra miafina na miantso
034 69 027 31
Aza adino manaraka ny pejy

Active

Les commentaires sont fermés.