Farano am-pifaliana ny herin’andro miaraka amin’ny divay ato amin’ny Tsena Kely ●Maroparasy rouge 24.900ar ●Maroparasy Blanc Doux 23.000ar ●Côte De Fianar Rouge/Blanc 16.000ar Azonao jifaina mivantana ety amin’ny magazay Tsiadana-Ankatso moa manao livrais

Farano am-pifaliana ny herin’andro miaraka amin’ny divay ato amin’ny Tsena Kely ●Maroparasy rouge 24.900ar ●Maroparasy Blanc Doux 23.000ar ●Côte De Fianar Rouge/Blanc 16.000ar Azonao jifaina mivantana ety amin’ny magazay Tsiadana-Ankatso moa manao livrais

Farano am-pifaliana ny herin’andro miaraka amin’ny divay ato amin’ny Tsena Kely
●Maroparasy rouge 24.900ar
●Maroparasy Blanc Doux 23.000ar
●Côte De Fianar Rouge/Blanc 16.000ar
Azonao jifaina mivantana ety amin’ny magazay Tsiadana-Ankatso moa manao livraison ihany koa izahay amin’ny sarany 3.000ar no mihaotra
+261344314073
Fampitandremana : Tandremo ny hosoka, ny divay avy ato amin’ny pejy « Tsena Kely » dia jifainay mivantana ao amin’ny orinasa CHAN FOUI&FILS izay afaka hamarininay amin’ny faktiora misy sonia ary fitombon-kasen’ny orinasa mpamokatra. Mankasitraka

Tsena Kely

Les commentaires sont fermés.