Fi-testena degré an alcool, am rhum arrangé, TG, … Andefasana video ny fomba fampiasana azy izay manjifa ato aminay Mandefa any @ faritra izahay, dia manao livraison koa