Fiarovana sy torohevitra mahakasika ny sakamalao Misy fotoana tokoa rehefa ajanona ela amin’ny toerana 1 ny sakamalao dia toa lasa maina be loatra.Hany ka lasa lozotra mihitsy aza ary tsy afaka ampiasaina araka ny tena ilaina azy intsony Nefa dia tena

Fiarovana sy torohevitra mahakasika ny sakamalao Misy fotoana tokoa rehefa ajanona ela amin’ny toerana 1 ny sakamalao dia toa lasa maina be loatra.Hany ka lasa lozotra mihitsy aza ary tsy afaka ampiasaina araka ny tena ilaina azy intsony Nefa dia tena

Fiarovana sy torohevitra mahakasika ny sakamalao
Misy fotoana tokoa rehefa ajanona ela amin’ny toerana 1 ny sakamalao dia toa lasa maina be loatra.Hany ka lasa lozotra mihitsy aza ary tsy afaka ampiasaina araka ny tena ilaina azy intsony
Nefa dia tena manome tsiro sy hanitra hafakely ny nahandrontsika ireny sakamalao ireny
Tsarovy manomboka androany fa azo atao tsara nefa ny mitahiry azy ireny ao anaty bocal misy rano
Azonao ampiasaina tsara amin’ny fotoana ilainao azy izy amin’izay fotoana izay
Soloina isakin’ny 2 na 3 andro ilay rano
Raha sendra ilay sakamalao maina loatra ianao ka tianao hihamandimandina indray dia arotsao ao anaty rano matimaty mandritra ny 24ora

Delicia food

Les commentaires sont fermés.