FISEHOAN’ARETINA: -marary ny valahana mila hotapaka -marary ny valahana rehefa miondrika ela,mipetraka ela -marary valahana rehefa avy matory -marary ny lamosina rehetra -marary ny foto-pe -marary ny lohalika -manaintaina ny ranjo sy tapitpngotra -ohatra

FISEHOAN’ARETINA: -marary ny valahana mila hotapaka -marary ny valahana rehefa miondrika ela,mipetraka ela -marary valahana rehefa avy matory -marary ny lamosina rehetra -marary ny foto-pe -marary ny lohalika -manaintaina ny ranjo sy tapitpngotra -ohatra

FISEHOAN’ARETINA:
-marary ny valahana mila hotapaka
-marary ny valahana rehefa miondrika ela,mipetraka ela
-marary valahana rehefa avy matory
-marary ny lamosina rehetra
-marary ny foto-pe
-marary ny lohalika
-manaintaina ny ranjo sy tapitpngotra
-ohatrany lanin’ny courant ny tongotra iray manontolo
-mitaritarika ila rehefa mandeha
-mitolefika tafapetraka tampoka rehefa manaikitra tompoko be iny izy
-mideforme ny vatana rehefa mia-grave
-tsy mahafaty fa mety hampalemy raha tsy voatsabo
MISY VAHOLANA NEFA IZANY
TSY MISY RESAKA PILE NA FANAFODY FA ZAVAMANIRY NATORALY NO ATORO ANAO
TONGA DIA MANDEFASA MESSAGE PRIVÉ AVY ATRANY AZAFADY INDRINDRA
1VOLANA DIA EFA MAHITA VOKANY TSARA IANAO
AKORA 3 KARAZANY NO AMPIASAINA

Fifanampiana Sy Torohevitra

Les commentaires sont fermés.