FOMBA FITAZONANA FITADIDIANA Ny sakafo tsara hoan’ny Ati-doha tsy ho Very Tadidy. Mety hoan’ny rehetra! Afa-tsy ny Olona Voan’ny ‘Androbe= Epilépsie’ Maro ny Mahatonga ny olona ho very tadidy: -Ny Fahanterana. -Ny Fidorohana Zava-mahadomelina. -Ny Fiare

FOMBA FITAZONANA FITADIDIANA Ny sakafo tsara hoan’ny Ati-doha tsy ho Very Tadidy. Mety hoan’ny rehetra! Afa-tsy ny Olona Voan’ny ‘Androbe= Epilépsie’ Maro ny Mahatonga ny olona ho very tadidy: -Ny Fahanterana. -Ny Fidorohana Zava-mahadomelina. -Ny Fiare

FOMBA FITAZONANA FITADIDIANA
Ny sakafo tsara hoan’ny Ati-doha tsy ho Very Tadidy.
Mety hoan’ny rehetra! Afa-tsy ny Olona Voan’ny ‘Androbe= Epilépsie’
Maro ny Mahatonga ny olona ho very tadidy:
-Ny Fahanterana.
-Ny Fidorohana Zava-mahadomelina.
-Ny Fiaretan-tory Lava.
-Ny Olona Miasa Saina be. Indrindra ny Olona Voadonam-pitia.
-Ny Olona Tia Sakafo Matavy matetika.
Manomboka izao ny Sakafo rehetra ao an-tokatrano .Asio ROMARIN
na
Vovoka maina na Mando (Lena) tetehina.
-Afaka ahazana ho Maina Tsara ary Kosehina ho Lasa Vovoka ary ho tehirizina
-Hoan’ny Olona tena tsy mahatadidy na Mati-arika na Verivery Saina afaka atao
Evoka 5mn
In-2 isan-kerinandro
Tsara toy izany ihany koa ny tongolo oignon sy tongolo gasy
anisany manampy indrindra sy tsara.
Miezaha mihinana voankazo betsaka sy légumes, trondro…
Mirary soa hatrany dia mba zarazarao sao mba mahasoa ny hafa ihany koa merci
Aza hadino hatrany manaraka ny page-tsika raha tehahazo zavan-tsoa sy mahaliana isanandro ianao
Kitiho ilay soratra mangakely ery ambony indrindra
Lydia Tsiafera Gasy

Lydia Tsiafera Gasy de Madagascar

Les commentaires sont fermés.