Ho anao izay liana amin’ny sehatr’ asa momba ny Fiompiana., Izahay dia manana boky version PDF en couleur momba ny fiompiana rehetra. Ka ireto avy izy ireo : #AKOHO_FAKANA_HENA(poulet de chair) #AKOHO_MANATODY_LAVA #AKOHO_GASY_NOHATSARAINA #GISA_SY_GANA #

Ho anao izay liana amin’ny sehatr’ asa momba ny Fiompiana., Izahay dia manana boky version PDF en couleur momba ny fiompiana rehetra. Ka ireto avy izy ireo : #AKOHO_FAKANA_HENA(poulet de chair) #AKOHO_MANATODY_LAVA #AKOHO_GASY_NOHATSARAINA #GISA_SY_GANA #

Ho anao izay liana amin’ny sehatr’ asa momba ny Fiompiana.,
Izahay dia manana boky version PDF en couleur momba ny fiompiana rehetra.
Ka ireto avy izy ireo :
#AKOHO_FAKANA_HENA(poulet de chair)
#AKOHO_MANATODY_LAVA
#AKOHO_GASY_NOHATSARAINA
#GISA_SY_GANA
#VORONA_FAKANA_ATY_MATAVY(Foie Gras)
#TANTELY
#TRONDRO_ANTANIM-BARY_SY_AMIN’NY_DOBO
#KISOA_NOHATSARAINA
#OMBY_VAVY_BE_RONONO
#BITRO
#ONDRY_SY_OSY , #SNS
Izay ahitana ny:
-NY fanorenana NY tranony sy NY kojakoja hilaina.
-NY Fomba fanatavasana azy sy NY fomba fampiterahana azy.
-Ny fanamboarana sakafony + formule provande nefa manana masonkarena ambany.
-Ny fatrany sakafo hioaniny isan’andro.
-NY fanarahamaso NY fahasalamany manontolo sy NY fiarovan amin’ny aretina.
-NY fanaovana vaccin , sns
• Ny fomba azahoana ity boky ity dia alefa Mp na alefa Mail.
#Mp ho an’izay Liana.

Fiompiana Sy Fambolena

Les commentaires sont fermés.