Horesahintsika kely indray n’y aretina tena mamely Ary hataorana tokoa @zao vanim-potoana izao:n’y peste,n’y barika,n’y choléra,n’y tsara atao aloha MBA hisorohina ireo Dia n’y traitement comple tsara ihany toy n’y vaccin n’y odikakana n’y vitamine s’y c

Horesahintsika kely indray n’y aretina tena mamely Ary hataorana tokoa @zao vanim-potoana izao:n’y peste,n’y barika,n’y choléra,n’y tsara atao aloha MBA hisorohina ireo Dia n’y traitement comple tsara ihany toy n’y vaccin n’y odikakana n’y vitamine s’y c

Horesahintsika kely indray n’y aretina tena mamely Ary hataorana tokoa @zao vanim-potoana izao:n’y peste,n’y barika,n’y choléra,n’y tsara atao aloha MBA hisorohina ireo Dia n’y traitement comple tsara ihany toy n’y vaccin n’y odikakana n’y vitamine s’y calcium sns… MBA ahafahany manohitra lay aretina izany hoe MBA hapatanjaka n’y hery fiarovany ,tena ilaina ihany koa n’y hafanana indrindra hoan’ny zanak’akoho amam-borona latsaky n’y 3volana s’y n’y race fragile toy n’y pondeuse n’y chaire hajaina ihany koa n’y fihobohina 3andro hoan’ny akoho vaovao napidirina satria raha misy akoho Ray efa voan’ny Ray @reo aretina ireo Tonga ao aminao ka nitambatra niara nihinana avy hatrany Dia efa voa avokoa n’y rehetra izay no mahatonga l’ay misy Maty isan’andro s’y n’y manjonitra ,raha sanatria efa misy Maty n’a manjonitra tsy toy n’y isan’andro n’y akohonao Dia aza miandry ela fa Tonga Dia tsaboina avy hatrany Sao hoe mbola matanjaka n’y hafa Dia avela eo ihany tsaboy avokoa fa efa voa izy raha niaraka Tao indrindra raha tsy nanao vaccin aza endrasana tsy hahinan-kanina intsony fa efa kely n’y chance ahasitrana azy @iny,fehiny ataovy n’y traitement atao mafana n’y tranon’akoho indrindra n’y zany tsaboy avy hatrany izay manao soritr’aretina,mirary SOA hoantsika piompy tompoko.

Ny Aina Luckah Angel'ion

Les commentaires sont fermés.