Inona ny secret ? Fantaro tsara ny toe-batanao (métabolisme) / Misakafo ara-pahasalamana sy voalanjalanja / Manao Sport METABOLISME Ilaina fantatra ny atao hoe Taux de Metabolisme de Base(TMB) : izany hoe ny hery ilainao mba ahafahanao miaina sy ho velo

Inona ny secret ? Fantaro tsara ny toe-batanao (métabolisme) / Misakafo ara-pahasalamana sy voalanjalanja / Manao Sport METABOLISME Ilaina fantatra ny atao hoe Taux de Metabolisme de Base(TMB) : izany hoe ny hery ilainao mba ahafahanao miaina sy ho velo

Inona ny secret ?
Fantaro tsara ny toe-batanao (métabolisme) / Misakafo ara-pahasalamana sy voalanjalanja / Manao Sport
METABOLISME
Ilaina fantatra ny atao hoe Taux de Metabolisme de Base(TMB) : izany hoe ny hery ilainao mba ahafahanao miaina sy ho velona ary miasa tsara système rehetra ao amin’ny vatana (système digestif, système hormonal, système nerveux, système immuniataires, sns).
Io taux io dia isaina amin’ny alalan’ny antsoina hoe « calories », raha ampy amin’ny ilain’ny vatanao ireo calories ilainy dia sady tsy mihena ianao no tsy mitombo. Samy manana ny Metabolisme-ny ny olona tsirairay, azo resahina amin’ny fotoana manaraka indray ireo karazany ireo.
Ahoana zany no atao raha te hitombo na te hihena?
Manao déficit calorique raha te hihena dia manao excédent calorique raha te hitombo: raha 1800kcal no ilain’ny vatanao dia hanalana 200kcal io dia mihena ianao (tsy azo ahena ambany loatra fa miteraka olana amin’ny métabolisme indray) ary ampitomboina 200kcal na 300Kcal indray io raha te hitombo ianao (mitombo tsikelikely ary ara-pahasalamana).
Misakafo ara-pahasalamana sy VOALANJALANJA (Alimentation saine et EQUILIBRÉE)
Marihina fa tsy sakafo ara-pahasalamana fotsiny fa mila voalanjalanaja (Equilibrée): ahitana ny Macronutriments rehetra(Glucide, Protéine, Lipide) fa tsy hoe sakafo ara pahasalamana dia voakazo sy légume fotsiny no ohanina tontolo ny andro ka tsy misy protéine sy lipide, mety hihena ianao ohatra fa lasa miroraka sy malemilemy ny vatana.
Glucide : legumes, voakazo, vary, avoine, blé complet, ovy, vomanga, …
Protéine : akoho, trondro, totokena (tsy be taviny), atody, zavatra avy amin’ny ronono, voamaina
Lipides : zavoka, menaka olive na tournesol, noix, trondro matavy, lin, atody…
Tokony misy glucide, lipide, protéine isaky ny misakafo, ary mifanaraka amin’ny tanjona ny habetsany. Tsy mitovy noho izany ny plan diet ho an’ny olona tsirairay.
Ilaina ny sport rehefa te hanena satria mihinana calories betsaka ny vatana amin’io fotoana io dia mampisy deficit calorique betsaka kokoa. Ny sport koa no manamafy ny hozatra sy mitazona masse musculaire, sady mihena no tsara forme.
Tena ilaina koa ny sport ho an’ireo te hitombo satria mampitombo ny masse musculaire mba tsy ho tavy be fotsiny no azo: sady mahazo lanja, tsara forme, salama tsara. Samy hafa ny filan’ny olona manao sport amin’ny sakafo rehetra tokony sy filan’ny olona tsy dia manao sport loatra, raha misakafo tsy voalanjalanja na équilibré ny olona iray manao sport na ny olona iray tsy dia manao sport dia hisy fiatraikany amin’ny fahasalamana avy hatrany izany ka ilaina ny fanarahana ny atao hoe RÉÉQUILIBRAGE ALIMENTAIRE mifanaraka amin’ny filan’ny vatan’ny tsirairay izay marihina fa tsy mitovy
FITSABOANA HOMAMIADANA NATORALY

Fitsaboana Homamiadana Natoraly

Les commentaires sont fermés.